Slutrapporten från KSLA:s säl- och skarvseminarium är klar

Hösten 2011 hade Kungliga skogs- och lantbruksakademin (KSLA) ett seminarium om säl och skarv till vilket ett antal sakkunniga experter var inbjudna. Slutrapporten från detta seminarium har nu kommit och är publicerad på KSLA:s hemsida.

I rapporten finns sammandrag av föreläsarnas föredrag och bland de föreläsare som deltog vid seminariet återfinns bland annat sture Hansson från Stockholms universitet, Niels jepsen från Danmarks nationella institut för akvatiska resurser och Sven-Gunnar Lunneryd från Kustlaboratoriet.

Läs mer
Rapporten

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »