Sökes: Nya styrelseledamöter

Det är snart dags för 2014 års stämma och valberedningen söker efter framåtsiktande folk som vill och kan engagera sig i förbundet och dess utveckling. I första hand söker vi någon med kompetens kring webb-programmering/webb-design. Den vi söker bör åtminstone kunna html, xml,  Java och Javascript.

Vi söker även personer som är kunniga inom:

– Fiskevård
– Fisketillsyn
– Juridik rörande fastigheter och fiske
– Lobbying
– m.m.

Kan du eller någon du känner något av detta, kontakta sammankallande i valberedningen Claes-Håkan Hedberg på e-post claes(a )chbh.se alternativt telefon 070-6292536.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »