Sportfiskare klagar på nya laxfiskeregler i Östersjön

Sportfiskare och fiskeguider har skrivit till Havs- och vattenmyndigheten med klagomål på de nya fiskereglerna som gäller för lax i Östersjön. De nya reglerna som innebär att icke fettfeneklippt fisk ska återutsättas är till för att skydda den vilda laxen, men bland andra Sportfiskarna och Sveriges organiserade fiskeguider har nu klagat på föreskrifterna.

Förrutom ovan nämnda ovan nämnda organisationer har även Ölands trolling & sportfiskeklubb klagat på de nya föreskrifterna och de menar bl.a. att de nya föreskrifterna inte kommer att hjälpa laxen eftersom andelen laxar från svaga svenska bestånd utgör  sammanlagt några få procent av den lax som fångas i Östersjön, totalt sett. Detta grundar man på att fisket i södra Östersjön sker på blandbestånd med lax från hela Östersjöregionen.

– Sportfiskarna anser att regeln om förbud av fångst av lax med fettfena under trolling har genomdrivits utan att ett statistiskt säkerställt kunskapsunderlag tagits fram. Myndigheten har därmed kört över sportfiskets intressen utan att visa att det finns motiv för detta. Likaså gör myndigheten i sitt beslut skillnad mellan sportfiske i havet respektive i älvarna utan att någon saklig grund redovisas. Det är inte acceptabelt, säger Stefan Nyström, Generalsekreterare för Sportfiskarna, i ett pressmeddelande.

Havs- och vattenmyndigheten kommer inte att göra annat med skrivelserna än att vidarebefodra den till Regeringen.

– Enligt myndighetsförordningen får dessa föreskrifter inte överklagas. Havs-och vattenmyndigheten överlämnar därför skrivelserna till regeringen, säger Sara Grahn, t f chef vid juridiska enheten på HaV i ett pressmeddelande.

Av föreskriften framgår att vid dörj-, trolling- och utterfiske i Östersjön är fångst av lax som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt förbjudet under hela året. Den som fångar sådan, icke fenklippt, fisk ska genast släppa ut den i vattnet.

De nya bestämmelserna för trollingfiske i Östersjön träder i kraft 1 augusti i år.

Sedan tidigare har Havs- och vattenmyndigheten fattat beslut om att yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön ska fasas ut till 2013. Detta för att flytta fisket från blandbestånden till älvmynningarna så att varje älvs laxstam kan förvaltas för sig och att man på så sätt ska kunna värna svaga laxbestånd.

Läs mer
Färre vilda laxar ska fångas i Östersjön
Havs- och vattenmyndighetens beslut

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »