Sportfiskeprofil frikänd i Hovrätten för brott mot fiskelagen

Fiskevattenägarna har tidigare rapporterat om att en känd sportfiskeprofil i TV4 blivit polisanmäld för brott mot fiskelagen och frikänd vid Lycksele tingsrätt. Domen överklagades till Hovrätten för Övre Norrland och även där blev han frikänd, även om domstolen undanröjde de problem som kunde uppstå i och med den förra domen.

Tingsrättens dom
I Tingsrättens dom slogs fast att det fiske som Tv4-profilen bedrev var sportfiske. Detta eftersom spöfisket bedrevs som catch-n-release-fiske och stora fiskar släpptes tillbaka. Därför menade Tingsrätten att det inte kunde handla om husbehovsfiske som medhjälpare till en same, vilka har rätt att bedriva husbehovsfiske i området. Däremot menade Tingsrätten att eftersom Tv4-profilen släppt tillbaka fisken så innebar det inte någon värdeminskning för fiskerättsägaren och någon inkräktning i fiskevårdsintresset har det heller inte inneburit, varför det ej skulle dömas till ansvar eftersom det varit frågan om ett ringa fall.

Dåvarande ordföranden i förbundet, Lars Lerheim, menade att detta kunde medföra en potentiell katastrof om man inte skulle kunna sälja fiskekort för catch-n-release-fiske. Detta eftersom det inte skulle kunna dömas till ansvar om någon som fiskade återutsatte fisken.

Rundat frågan om catch-n-release
Åklagaren i målet, Christer Forssman, valde att överklaga domen och menade att Tingsrättens dom var fel varför hans yrkanden vi Tingsrätten skulle bifallas av Hovrätten.

Åklagaren fick inte heller denna gång igenom sina yrkanden, men Hovrätten har på en viktig punkt resonerat annorlunda än Tingsrätten. Hovrätten menar att oavsett om Tv4-profilen har fiskat med spö eller ej och återutsatt fisk, som Tv4-profilen menade var för liten lekfisk, så motsäger inte detta att han bedrivit husbehovsfiske som medhjälpar till same som fiskade med stöd av rennäringslagen.

– Hovrätten behövde ej ta ställning till varken ”ringabegreppet” eller om det handlade om sportfiske eftersom de bedömde det som medhjälp till husbehovsfiske, säger åklagare Christer Forssman  vid Riksenheten för Miljö- och arbetsmiljömål.

Frågan om det var tillåtet att bedriva catch-n-releasefiske utan tillåtelse av fiskerättsägarna undveks således Hovrätten som därmed frikände Tv4-profilen genom att hävda att det fiske som denne bedrev var husbehovsfiske.

Något överklagande av domen blir det troligtvis inte till Högsta domstolen.

– Det handlar om bevisvärdering och att få igenom det i Högsta domstolen kan vara svårt, säger Christer Forssman, men det är på Riksåklagarens bord nu om man ska gå vidare.

Christer Forsman säger dock att han inte har för avsikt att överklaga domen i nuläget.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »