Sverige har flest mellanskarvar i Europa

Typisk skarvskadad, här på gös.
Typisk skarvskadad, här på gös.

I en ny projektrapport från Nationellt Centrum för Miljö och Energi (DCE) vid Århus universitet i Danmark presenteras en europeisk sammanställning över hur mycket mellanskarv som finns i Europa och Sverige har överlägset flest skarvar av alla europeiska länder. 

Projektet genomförs i samarbete mellan projektet Corman, IUCN / Wetlands International storskarv Research Group och relevanta nationella organisationer. Corman projektet som genomfördes på uppdrag från Europeiska kommissionen och leds av DCE, Aarhus universitet i samarbete med det brittiska centret för ekologi och hydrologi.

Bakgrunden till projekt och den nödvändig uppdatering av kunskapsläget om skarvbeståndet och dess utbredning i Europa är de skador och konflikter med fiskerinäringen, vattenbruk och fritidsfiske, som det växande antalet skarvar orsakar. Undersökningarna ingår som en viktig grund för framtagandet av den framtida förvaltningen av skarven i syfte att nå en konfliktlösning kring fågeln på lokalt, nationellt och på EU-nivå.

De resultat som presenteras i rapporten bygger på räkning i 755 häckande kolonier. För alla länder utom Island, hör räknade fåglar till räknat fåglar tillhör underarten mellanskarv (Phalacrocorax carbo sinensis). De isländska skarvarna tillhör underarten storskarv (Phalacrocorax carbo carbo) som även häckar vid klippiga kuster i Storbritannien och Norge.

I rapporten ger varje land en beskrivning av storleken på det totala häckningsbeståndet och presenterar sammanfattningar av antalet kolonier, deras storlek och fördelning i landet. Vidare beskrivs den nuvarande nivån av mänsklig inblandning i kolonierna. 

Sverige – 40.598 reden i 169 kolonier
Danmark – 27.237 reden i 64 kolonier
Polen – 26.600 reden i 54 kolonier
Tyskland – 22.550 i 150 kolonier
Finland – 17.208 reden i 40 kolonier
Estland – 13.000 reden i 18 kolonier
Grekland – 6.978 reden i 18 kolonier
Island – 4.772 reden i 49 kolonier
Den ryska delen av finska viken – 4.605 reden i 7 kolonier
Italien – 3.914 reden i 48 kolonier
Vitryssland – 3.250 reden i 20 kolonier
Litauen – 3.200 reden i 6 kolonier
Lettland -3.106 reden i 9 kolonier
Bulgarien – 2.775 reden i 15 kolonier
Norge (enbart mellanskarv) – 2.500 reden i 14 kolonier
Serbien – 2.000 reden i 15 kolonier
Spanien – 1.605 reden i 21 kolonier
Belgien – 1.584 reden i 28 kolonier
Kroatien – 1.331 reden i 2 kolonier
Montenegro – 1.156 reden i 1 koloni
Schweiz – 1.037 reden i 13 kolonier
Bosnien-Hercegovina – 154 reden i två kolonier
Österrike – 65 reden in 3 kolonier.

Inga skarvar häckade i Portugal, Luxembourg och Slovenien i 2012.

Läs mer
Rapporten från DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »