Agens X drabbar fler odlingar

Sarcocystis (Agens X) påvisad i fisk. Foto: Anders Alfjorden/SVA
Sarcocystis (Agens X) påvisad i fisk. Foto: Anders Alfjorden/SVA

Den parasit, som går tidigare hittats i Indalsälven och som går under arbetsnamnet ”Agens X” har hittats i ytterligare en svensk fiskodling, denna gång i Örebro län. Risken finns även att smittan förts vidare till andra odlingar som tagit sin fisk från denna odling varför risken är att parasiten är spridd i Sverige.

– Vi hittade parasiten för första gången för cirka två år sedan. Jordbruksverket har hittills försökt utrota parasiten genom avlivning och förflyttningsrestriktioner. Nu när vi ser att den tyvärr trots allt verkar ha spridit sig i landet bedömer vi att det inte är möjligt att utrota den. Därför måste vi hitta andra metoder att handskas med den. Det gör vi i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, andra berörda myndigheter och näring, säger Märta North, enhetschef på avdelningen för djurskydd och hälsa i ett pressmeddelande från Jordbruksverket. 

Jordbruksverket har därför valt att lyfta de restriktioner som legat på de odlingar som drabbats och de kan nu åter börja sälja fisk för utplantering inom Sveriges gränser. Däremot kommer svenska fiskodlingar ännu ej att kunna exportera levande laxfiskar, samt rom eller mjölke från laxfiskar. Det beror på att experter inom EU först ska hinna träffas och diskutera en säker handel, eventuella provtagningar och framtida samarbeten inom EU.  

Övervakning av parasitens spridning
För att kunna övervaka parasitens utbredning planerar Jordbruksverket att göra sjukdomen anmälningspliktig. Det innebär att Jordbruksverket, via veterinärer, länsstyrelse och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), får information varje gång parasiten konstateras framöver. Man vill på detta vis få ökad kunskap om spridningen och vilka egenskaper som parasiten har för att kunna hindra framtida utbrott av den. 

Odlad och vild fisk delar vatten
I de fiskodlingar som drabbats sker verksamheten till stor del i eller i kontakt med naturliga vattensystem, vilket gör att odlad fisk delar vatten med vild fisk. En av de odlingar som nu blivit konstaterad smittad har innan den konstaterades smittad med parasiten levererat fisk till både andra fiskodlingar och naturliga vattensystem. Därför drar Jordbruksverket slutsatsen att parasiten redan i dag är spridd i svenska vatten. 

Nytt fynd för både Sverige och världen
Parasiten tillhör familjen sarcocystis och har konstaterats på odlad regnbåge. Att denna parasit hittas på fisk är helt nytt för både Sverige och världen. Det står klart efter kontakt med laboratorium i flera andra länder. 

Infektion med en parasit ur familjen Sarcocystis. Symptom hos fiskyngel av regnbåge. Foto: E. Jansson/SVA.
Infektion med en parasit ur familjen Sarcocystis. Symptom hos fiskyngel av regnbåge. Foto: E. Jansson/SVA.

SVA arbetar med att närmare identifiera parasiten samt att ta fram en analysmetod som gör det lättare att fastställa sjukdomen hos fisk. 

Läs mer
Infektion med parasiten sarcocystis på Jordbruksverkets webbplats
SVA:s faktasida om fiskparasiten

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »