Traditionsenligt möte för Ludvika-Smedjebackens fiskevårdsområden hölls i Gräsbergs folkets hus

Måndag den 12 november höll Ludvikas fiskevårdsområdesföreningar sitt årliga möte för att diskutera gemensamma angelägenheter. I år anordnades mötet av Väsmans fvof i Gräsbergs folkets hus och man diskuterade kräftfiske, kontrollavgifter och e-fiskekort.

Mötet inleddes med att lärarna Rasmus Linderfalk och Mats Olsson från Sävenfors vattenbruksskola inledde med att berätta om skolan och dess verksamhet. Detta för att kunna skapa ett eventuellt samarbete mellan skolan och fiskevårdsområdesföreningarna i Ludvika och Smedjebacken kring fiske- och vattenvård.

‑ Vi är intresserade av alla slags projekt, vi har själva börjat driva egen konsultverksamhet, men vi är även intresserade av projekt där våra elever kan delta, berättar Mats Olsson.

Mats Olsson, Sävenfors vattenbruksskola.
Mats Olsson, Sävenfors vattenbruksskola.

Därefter fortsatte fiskevårdsområdesföreningarna med interna diskussioner. Dagens stora ämne var problemen med kräftfisket som inte gått bra de senaste åren varken i Barkensjöarna och Väsman.

‑ Efter att kräftfångsterna i Barkensjöarna sjunkit drastiskt i fjol så har det  ökat från 5,6 till 7,6 kräftor per burnatt i år, berättar Bengt Rönning från Barkensjöarnas fvof.

Detta gör att man kommer att återöppna kräftfisket nästa år trots att man är långt från rekordåret 2002 som gav 18,7 kräftor per burnatt.

‑ I Väsman kan man se att vattenväxterna minskar, något som skulle kunna tyda på att näringshalten i sjöarna minskar. Detta kan kanske  vara en orsak till minskningen av kräftorna, sade Leif Lagerqvist från Väsmans fvof.

Liknande iakttagelser menade Bengt Rönning att man kan skönja även i Barkensjöarna.

Efter diskussionen om kräftor togs kvällens nästa stora ämne upp, kontrollavgifterna som fiskevårdsområdesföreningarna har möjlighet att ta upp. I dagsläget är det fyra föreningar som har infört kontrollavgifterna.

Ronnie Hermansson från Rämshyttans fvof föredrog regelverket och tryckte extra hårt på när man kan ta ut kontrollavgift.

‑ Det viktiga att tänka på är att man ska ha klart för sig om någon bryter mot lagstiftningen eller föreningens egna regler. Fiskar utan fiskekort eller bryter mot lagen på annat sätt är det polisanmälan som gäller, men har någon köpt fiskekort och fiskar i strid med reglerna så kan man ta ut kontrollavgift av denne.

Möjligheterna att ta ut kontrollavgift gör att fiskevårdsområdesföreningarna nu kan ta ut böter från de som bryter mot fiskereglerna på upp till 4 400 kronor.

‑ Man behöver ju inte ta ut maximala beloppet för alla brott mot reglerna, utan maxbeloppet  bör enbart användas i extrema fall, säger Ronnie.

Vidare diskuterade föreningarna möjligheten att börja sälja digitala fiskekort, endera via e-post eller sms, och Jan Karlsson förevisade ett system för detta de höll på att ta fram för Väsmans fvof och intresset för detta verkade stort bland de närvarande föreningarna. De som var intresserade av detta kunde kontakta Väsmans fvof.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »