Utbildning i fisketillsyn och kontrollavgifter genomförd i Ludvika

fisketillsynmars13

Väsmans fvof i Ludvika i samarbete med förbundet anordnade helgen den 9-10 mars en kurs i fisketillsyn som syftade till att både utbilda nya tillsyningsmän och till att uppdatera utbildningen för befintliga. Utbildningen avslutades med utbildning om kontrollavgifter.

Vid kursen utbildades 15 fisketillsynsmän som framförallt kommer att verka i Ludvikaområdet.

– Vi har alltid behov av bra utbildade fisketillsynsmän, säger kursansvarige Björn Flinth, tillika ordförande för Väsmans fvof. En väl genomförd fisketillsyn är basen för all fiskevård, menar han.

Till utbildningen var även en polis inbjuden för att utbilda fisketillsynsmännen i fråga om gripande, beslag och liknande frågor.

– Jag tror alla var väldigt nöjda med polisens medverkan i kursen och det här är ju den del av utbildningen som är den viktigaste. Det får inte gå fel om man som sista utväg blir tvungen att gripa någon eller när man måste göra ett beslag, säger Björn.

Efter lunchen dag två genomfördes även en utbildning kring kontrollavgifter. Till detta utbildningsmoment slöt flera fiskevårdsområdesföreningar upp. Bland annat ända från Mora.

– Det är ett nytt verktyg som fiskevårdsområdesföreningarna har fått och som vi nu måste börja använda oss av, säger Björn. Tyvärr är det dock få föreningar som har koll på att de har möjlighet att ta ut kontrollavgift, utan de tror fortfarande att brott mot deras fiskeregler kan leda till allmänt åtal.

Så är dock inte fallet, utan denna möjlighet har ersatts av möjligheten att ta ut kontrollavgift. Dessa regler genomfördes den 1 jauari 2011 och trots det är det en stor kunskapslucka i dessa frågor. Denna lucka hoppas Björn Flinth att man nu fyllt igen efter kursen.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »