Tillåtet att agna med mask

Tillåten att sätta på kroken.
Tillåten att sätta på kroken.

Jordbruksverket har svarat på en skrivelse där avsändaren undrar över om det är lagligt att använda andra djur än fisk som levande bete. Som exempel används mask som bete. Tidigare har rapporterats om att Jordbruksverket har kommit fram till att användande av betesfisk är olagligt. Dock menar man nu att det inte kan vara förbjudet att använda mask som bete. Förutom mask är även larvet etc tillåtna att sätta på kroken.

Anledningen till att Jordbruksverket anser att mask kan användas som bete vid fiske, men inte att fisk kan användas för detta ändamål, är att mask och larver saknar centralt nervsystem. Därför menar verket att det kan vara tillåtet att begagna sig av mask och larver som bete. Man skriver: ”Det är med rådande forskningsläge Jordbruksverkets uppfattning att det är tillåtet att agna med levande maskar och larver.”

Frågeställaren undrade vidare om masken omfattades av djurskyddslagen då man har den i en burk. [1] Jordbruksverket menar att djurskyddslagen omfattar alla djur i fångenskap, men att man i första hand i förarbetena fokuserat på ryggradsdjur och andra högre stående djur.

Hänvisningar
[1] Djurskyddslagen omfattar enbart djur som är i mänsklig vård. Vilda djur omfattas inte av denna lag, utan plågeri av dessa faller under brottsbalken. 

Läs mer
Jordbruksverkets yttrande om mas som bete
Jordbruksverket slår fast att levande betesfisk är djurplågeri

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »