Christer Olburs debatterar om skarv på Fiskevattenägarbloggen

Christer olbursBiologen Christer Olburs, som gjort sig känd i skarvfrågan, skriver i en ny debattartikel på Fiskevattenägarbloggen om den påverkan som mellanskarven/den kinesiska skarven gör på den biologiska mångfalden i Europa och hur EU-kommissionen hanterat frågan. Slutsatserna är oroväckande.

Christer Olburs gör en noggrann genomgång av hur EU-kommissionen hanterat frågan om mellanskarven, eller som den också kallas, kinesisk skarv. Han visar på att det inte fanns någon vetenskaplig grund för kommissionen att ta upp skarven i bilaga 1 till fågeldirektivet, något som gjort, att en som han menar, invasiv art, kan få fotfäste och spridning i Europa. Detta har i sin tur medförtl stora men för fisket och många skyddsvärda arter.

Olburs kritsirerar vidare EU-kommissionen för att de inte försökt lösa problemet på ett adekvat sätt genom att rätta till sitt misstag, utan snarare så förvärrar de det genom sitt agerande. Hans slutsats är att EU-kommissionen bör tänka om och se skarven för den invasiva art han menar att den är.

Läs mer
Läs Christer Olburs debattinlägg

Läs även Christer Olburs tidigare inlägg i skarvfrågan:

Den kinesiska skarven, årets fågel 2010 i Europa!
EU:s skydd av den kinesiska skarven – katastrof för fiskfaunan, ett fiasko för fågelskyddet och en miljöpolitisk skandal

 

 

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »