Högre gifthalter än tillåtet i sik från Vättern

Sik från Vättern innehåller högre halter av dioxiner och PCB än tillåtet, meddelar Livsmedelsverket i ett pressmeddelande. Det visar Livsmedelsverkets provtagning. Resultatet har skickats till länsstyrelserna i Västra Götaland, Östergötland, Jönköping och Örebro. Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om vilka åtgärder som måste vidtas.

Livsmedelsverkets provtagning av sik fiskad i Vättern visar att vissa fiskar innehåller så höga halter dioxiner och PCB att den inte kan säljas till konsumenter enligt nuvarande lagstiftning. Det betyder att fisken kan beläggas med saluförbud, vilket i så fall innebär att sik från Vättern försvinner från butikshyllor och restauranger.

– Det här är ingen rolig nyhet, varken för yrkesfiskare eller fritidsfiskare. Men halten av dioxiner och PCB i siken är hög, i vissa fall nästan dubbelt så hög som gränsvärdet, och därför råder vi nu barn och kvinnor i barnafödande ålder att äta siken högst 2-3 gånger per år, säger Anders Glynn, toxikolog på Livsmedelsverket.

Höga intag av dioxiner och PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Ämnena misstänks också påverka immunförsvaret, fortplantningsförmågan, hormonsystem och kunna orsaka cancer.

– Den här typen av långlivade ämnen ska inte hamna i miljön överhuvudtaget och förorena maten. Därför måste man spåra källorna som finns och se till att de åtgärdas, säger Anders Glynn.

Det finns fiskar som får säljas i Sverige trots att dioxinhalten är högre än EU:s gränsvärde. Det beror på att Sverige sedan 2002 har ett undantag för vissa inhemska fiskar. Sik finns dock inte med bland dem. De fiskar som omfattas av undantaget är strömming/sill samt vildfångad lax, öring och röding från Östersjöområdet, inklusive Vänern och Vättern. Till följd av undantaget kan dessa fiskar säljas på den svenska marknaden men bör inte ätas oftare än 2-3 gånger per år av barn och kvinnor i barnafödande ålder.

Läs mer
Råd om fisk
Sveriges undantag från dioxingränsvärdet

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »