Kallelse till förbundsstämma 2012

Såväl nya som gamla medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg kallas/inbjudes härmed till ordinarie förbundsstämma.

Plats: Kafé Nyfiket, Gysinge (intill naturum). Parkera på PRO:s stora parkering framför herrgården. (Länk till karta.)
Tid: Lördagen den 28 april 2012, kl. 10.00.

Program

10.00   Samling med kaffe
–          Förbundsordförande Lars Lerheim hälsar välkommen och öppnar årets stämma
–          Information om/från Gysingeforsarna
–         Information om våra försäkringar
–         Visning av och guidning i naturum 

12.00   Lunch 

13.00   Stämmoförhandlingar enligt stadgarna
Kaffe under lämplig tidpunkt

Kostnad: Kostnad för deltagande med tillhörande förplägnad är 150 kr per person. Avgiften inbetalas lämpligen till vårt bankgiro 5817-1174. Anmälan om deltagande emotses senast den 15 april till vårt kansli. 

Verksamhetsberättelsen och övriga stämmohandlingar kommer att finnas utlagda i lokalen. Den eller de som nu önskar erhålla stämmohandlingarna, kontakta kansliet så sänder vi handlingarna omedelbart, efter hemställan. 

Besök oss gärna på facebook, www.facebook.com/Fiskevattenagarna eller vår hemsida, https://fiskevardsforbundet.se/

Möt upp och var med för att tillvarata och utveckla våra lokala och regionala resurser.

 Välkomna!

Lars Lerheim
Förbundsordförande

Läs mer
Kallelse i pdf-format.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »