Länsfiskedirektören i Skåne ryter till om risken med främmande fiskar

Johan Wagnström, Länsfiskedirektör i Skåne. Foto: Privat.
Johan Wagnström, Länsfiskedirektör i Skåne. Foto: Privat.

Länsfiskedirektören i Skåne, Johan Wagnström, ryter till i ett brev ställt till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket där han är orolig över den ohejdade handeln på Internet med fiskar för  utplantering i trädgårdsdammar och även i akvarium som skulle kunna medföra problem i naturvatten.
– Det måste bli ett stopp på den fria importen av allehanda akvariefiskar om vi ska kunna stoppa dessa potentiella katastrofer!!, skriver han i brevet. 

Johan Wagnström är framförallt oroligt för att det på bland annat en populära annonssiten på Internet finns ormhuvudfiskar till salu.

– Denna fisk har orsakat ekologiska katastrofer på flera kontinenter, skriver han.

Ormhuvudfisken, som ursprungligen hör hemma i Kina och kan flytta sig över land vid torrperioder för att hitta vatten. Detta gör att den, om den sätts ut i en trädgårdsdamm eller liknande, kan åla sig därifrån och på så sätt hitta naturvatten. I Nordamerika har den ställt med stor oreda då den är en oerhört skicklig rovfisk som riskerar att utrota redan hotade arter. Den klarar även av flera olika habitat och temperaturer mellan 0 och 30 grader, så den skulle kanske kunna överleva i Sverige.

– Tänk vad nära vi är att få ut denna fisk i våra naturvatten genom en enda okunnig människas beteende. Det är troligen inte tillräckligt milt klimat för denna att överleva, men vågar vi chansa på det?, skriver han vidare i brevet.

Han hänvisar även i brevet till att flera andra fiskarter är till salu på Internet och att även dessa skulle kunna medföra problem då risken är stor att de bär på sjukdomar.
För att fisk ska få planteras ut i Sverige så krävs det att de är veterinärbesiktigade och godkända av Jordbruksverket. Detta för att man ska kunna hindra spridning av sjukdomar. Motsvarande kontroll finns inte på akvarie- och dammfisk som inte är tänkta att komma i kontakt med naturvatten.

Med brevet till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket önskar Johan Wagnström vägledning från de centrala myndigheterna hur man ska hantera frågan med fiskar som säljs och som har potential att endera etablera bestånd i Sverige eller sprida sjukdomar till våra inhemska fiskar.

I dagsläget är Sverige fritt från många fisksjukdomar som finns på andra håll i både Europa och resten av världen. Därför är det viktigt att fisk som planteras ut enbart tas från godkända, hälsokontrollerade, fiskodlingar.

Fakta
För att plantera ut fisk och kräftor i Sverige krävs det tillstånd från Länsstyrelsen och från berörda fiskerättsägare/berört fiskevårdsområde. Fisken och kräftorna skall vara fri från smittsamma och anmälningspliktiga sjukdomar. Provtagningen för att säkerställa detta finns fastställt i ett särskilt kontrollprogram.

Läs mer
Information om ormhuvudfisk
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om utplantering av fisk

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över HaV:s förslag till föreskrifter om fisketillsynsmän

Förbundet är i huvudsak positiva till Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter om fisketillsynsmän. Vi har dock föreslagit några smärre justeringar, framförallt vad gäller det föreslagna nya tjänstekortet som ska ersätta nuvarande plåtbrickor. Vårt förslag grundar sig i att tjänstekortet får två sidor så att inte personuppgifterna syns utåt. Vi har även några andra

Läs mer »

Bli medlem i Sveriges offensivaste fiskevattenägarorganisation

Ni vet väl att ni som medlem omfattas av våra försäkringar? Fiskevårdsområdes-föreningarna kan betraktas som arbetsgivare och därmed följer arbetsgivaransvaret, vilket styrelsen har, för föreningens funktionärer och fisketillsynsmän. Som medlem i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg blir dessa försäkrade om olyckan skulle vara framme. Dessutom får föreningen rättsskydds- och ansvarsförsäkring.

Läs mer »

Förbundet har yttrat sig över Jorbruksverkets förslag till nya föreskrifter om djurförsök

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till revision av sina föreskrifter om djurförsök. Förbundets ståndpunkt som fördes fram är att det måste införas ett permanent undantag för provfisken som gör att det inte behövs djurförsöksetiskt tillstånd och tillstånd att hantera försöksdjur för att bedriva provfisken. Detta gäller även om provfisket görs med vanliga

Läs mer »