Öringar formar sin personlighet tidigt

 

Forskare vid Göteborgs universitet och University of New South Wales har visat att öringar formar sin egen personlighet tidigt i livet. Resultaten som publicerats i ”Ecology letters” visar att öringarnas beteende är format redan innan de är ett år gamla.

Forskarna har undersökt öringar i en svensk å som mynnar ut på västkusten och bland dessa öringar är deras beteendemönster utvecklade innan fiskarna är ett år gamla.

– Personlighet kan formas snabbt i naturen som en kombinerad effekt av beteendeutveckling under uppväxten och naturligt urval där individer med vissa beteendeanlag gynnas, säger Jörgen Johnsson, professor på Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Öringungarna fångades första gången i augusti och forskarna undersökte då aktivitet, nyfikenhet och aggressivitet hos de tre månader gamla fiskarna. Öringarna återutsattes därefter i naturen, för att åter igen fångas i oktober, varpå samma beteenden mättes ånyo.

Den återfångade öringen visade upp en mer likriktad personlighet jämfört med beteendet i augusti som var mer splittrat.

Resultaten visar även, tvärt emot den vanliga uppfattningen, att öringar som var mer aktiva lättare kunde återfångas än de som var mindre aktiva.

– Det tyder på att mer aktiva individer hade högre överlevnad i naturen, vilket går stick i stäv med den populära teorin ”live fast-die young” som förutsäger att en aktiv livsstil ökar dödligheten, säger Jörgen Johnsson.

Forskningen kan få betydelse för avelsarbetet på fiskodlingar. Hur man väljer ut och föder upp fisk kan komma att förändras eftersom olika personligheter är olika framgångsrika i olika miljöer, och därmed olika lämpade för de olika vatten som de sätts ut i.

Senare års forskning har visat att många djurarter har ”personlighet”. Detta då de utvecklar skillnader i beteende där endel individer blir försiktiga och stillsamma medan andra blir mer framfusiga och djärva. Dock är de evolutionära principerna bakom personlighetsutveckling hos vilda djur ännu ej kartlagda.

Läs mer
Länk till abstract och den vetenskaplig artikeln: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12011/abstract

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »