EU-parlamentet vill lösa problemen med säl och skarv

Onsdagen den 12 september antog EU-parlamentet ett resolutionsförslag som innebar att man uppmanar EU-kommissionen att vidta åtgärder för att minska problemen med säl och skarv.

I den resolution som Europaparlamentet antog den 12 september, och som är en del av ett lagpaket i reformeringen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, står att läsa att de ”snabbt växande havsfågel- och sälpopulationerna sätter ytterligare press på de uttömda fiskeresurserna i vissa regioner av EU”. Man skriver vidare i resolutionen att: ”Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta åtgärder för att minska de negativa effekter på fiskbestånd som orsakas av sälar och vissa havsfåglar, särskilt när dessa är invasiva arter i en viss region.”

Frågan är här om det är mellanskarven (kinesisk skarv, Phalacrocorax carbo sinensis) som avses med ”vissa havsfåglar” och ”invasiva arter”? Den finländske EU-parlamentarikern Nils Torvalds (SFP) specialmedarbetare Mats Löfström säger till Vasabladet den 14 september att det är uppenbart att det är skarv som avses. Detta då skarven ständigt nämns vid namn i EU:s fiskeriutskott, varifrån resolutionsförslaget kommer. Euparlamentarikern Nils Torvalds bedömer, enligt Vasabladet, att EU-kommissionen kommer att gå på samma linje som parlamentet.

Frågan är vidare hur man från svensk sida kommer att tolka detta då man inte betraktar mellanskarven som en invasiv art, utan som en del av den ursprungliga svenska faunan?

Läs mer
Resolutionsförslaget

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »