EU-parlamentet vill lösa problemen med säl och skarv

Onsdagen den 12 september antog EU-parlamentet ett resolutionsförslag som innebar att man uppmanar EU-kommissionen att vidta åtgärder för att minska problemen med säl och skarv.

I den resolution som Europaparlamentet antog den 12 september, och som är en del av ett lagpaket i reformeringen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, står att läsa att de ”snabbt växande havsfågel- och sälpopulationerna sätter ytterligare press på de uttömda fiskeresurserna i vissa regioner av EU”. Man skriver vidare i resolutionen att: ”Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta åtgärder för att minska de negativa effekter på fiskbestånd som orsakas av sälar och vissa havsfåglar, särskilt när dessa är invasiva arter i en viss region.”

Frågan är här om det är mellanskarven (kinesisk skarv, Phalacrocorax carbo sinensis) som avses med ”vissa havsfåglar” och ”invasiva arter”? Den finländske EU-parlamentarikern Nils Torvalds (SFP) specialmedarbetare Mats Löfström säger till Vasabladet den 14 september att det är uppenbart att det är skarv som avses. Detta då skarven ständigt nämns vid namn i EU:s fiskeriutskott, varifrån resolutionsförslaget kommer. Euparlamentarikern Nils Torvalds bedömer, enligt Vasabladet, att EU-kommissionen kommer att gå på samma linje som parlamentet.

Frågan är vidare hur man från svensk sida kommer att tolka detta då man inte betraktar mellanskarven som en invasiv art, utan som en del av den ursprungliga svenska faunan?

Läs mer
Resolutionsförslaget

Tidigare inlägg

Kallelse till Årsmöte 2018

Tid: 12 maj 2018 kl 09.30 Plats: Gästis i Grangärde Anmälan: Senast 8 maj till kansli( a)fiskevattenagarna.se Dagordning m.m. fås vid anmälan.  

Läs mer »

Grangärde fvof 2017 års Bronsfiskpristagare

Grangärde fvof blev vid årets Nobellunch utsedda till årets Bronsfiskpristagare för sitt arbete med att restaurera sina vatten och framgångsrikt drivit sina frågor i domstol gentemot kraftintressena inom området. Vid Nobellunchen hölls flera föredrag och diskussioner kring fisketillsyn.

Läs mer »