EU-parlamentet vill lösa problemen med säl och skarv

Onsdagen den 12 september antog EU-parlamentet ett resolutionsförslag som innebar att man uppmanar EU-kommissionen att vidta åtgärder för att minska problemen med säl och skarv.

I den resolution som Europaparlamentet antog den 12 september, och som är en del av ett lagpaket i reformeringen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, står att läsa att de ”snabbt växande havsfågel- och sälpopulationerna sätter ytterligare press på de uttömda fiskeresurserna i vissa regioner av EU”. Man skriver vidare i resolutionen att: ”Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta åtgärder för att minska de negativa effekter på fiskbestånd som orsakas av sälar och vissa havsfåglar, särskilt när dessa är invasiva arter i en viss region.”

Frågan är här om det är mellanskarven (kinesisk skarv, Phalacrocorax carbo sinensis) som avses med ”vissa havsfåglar” och ”invasiva arter”? Den finländske EU-parlamentarikern Nils Torvalds (SFP) specialmedarbetare Mats Löfström säger till Vasabladet den 14 september att det är uppenbart att det är skarv som avses. Detta då skarven ständigt nämns vid namn i EU:s fiskeriutskott, varifrån resolutionsförslaget kommer. Euparlamentarikern Nils Torvalds bedömer, enligt Vasabladet, att EU-kommissionen kommer att gå på samma linje som parlamentet.

Frågan är vidare hur man från svensk sida kommer att tolka detta då man inte betraktar mellanskarven som en invasiv art, utan som en del av den ursprungliga svenska faunan?

Läs mer
Resolutionsförslaget

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över HaV:s förslag till föreskrifter om fisketillsynsmän

Förbundet är i huvudsak positiva till Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter om fisketillsynsmän. Vi har dock föreslagit några smärre justeringar, framförallt vad gäller det föreslagna nya tjänstekortet som ska ersätta nuvarande plåtbrickor. Vårt förslag grundar sig i att tjänstekortet får två sidor så att inte personuppgifterna syns utåt. Vi har även några andra

Läs mer »

Bli medlem i Sveriges offensivaste fiskevattenägarorganisation

Ni vet väl att ni som medlem omfattas av våra försäkringar? Fiskevårdsområdes-föreningarna kan betraktas som arbetsgivare och därmed följer arbetsgivaransvaret, vilket styrelsen har, för föreningens funktionärer och fisketillsynsmän. Som medlem i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg blir dessa försäkrade om olyckan skulle vara framme. Dessutom får föreningen rättsskydds- och ansvarsförsäkring.

Läs mer »

Förbundet har yttrat sig över Jorbruksverkets förslag till nya föreskrifter om djurförsök

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till revision av sina föreskrifter om djurförsök. Förbundets ståndpunkt som fördes fram är att det måste införas ett permanent undantag för provfisken som gör att det inte behövs djurförsöksetiskt tillstånd och tillstånd att hantera försöksdjur för att bedriva provfisken. Detta gäller även om provfisket görs med vanliga

Läs mer »