Fisk minskar risken för ADHD

Konsumtion av fisk bland gravida minskar risken för ADHD visar en studie.
Konsumtion av fisk bland gravida minskar risken för ADHD visar en studie.

Hyperaktivitet hos barn, så kallad ADHD, kan knytas till hur stor fiskkonsumtion mödrarna har haft under graviditeten visar en Amerikansk studie som är publicerad i ”Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine”.

Barn till mödrar som äter fisk minst två dagar i veckan under graviditeten löper 60 procent lägre risk att utveckla ADHD-liknande symptom rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Dock kan förhöjda kvicksilverhalter, vilka också kan komma av att man äter mycket fisk, medföra högre risk för utveckling av symptom såsom hyperaktivitet, impulsitet och ouppmärksamhet.

Trots att studien inte visar vad som är orsak och verkan så säger huvudforskaren för studien Sharon Sagiv från Boston University of Public Health till reuters att det viktiga meddelandet i det hela är att man skall äta fisk!

– Bara man håller sig från fisk som innehåller kvicksilver, tillägger Sharon Sagiv. Man bör hålla sig ifrån stor fisk såsom svärdfisk och tonfisk, som normalt innehåller mycket kvicksilver, men däremot äta mycket lax och kolja.

Dock kan nyttan med att äta fisk överväga farligheten med att äta fisk med låga halter av kvicksilver. Detta strider dock mot vad både USA:s regerings rekommendationer och även svenska Livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller fiskkonsumtion till gravida. USA:s rekommendationer säger att gravida ej bör äta mer än två mål mat fisk i veckan bestående av 170 gram fisk för att minska risken för att få i sig kvicksilver.

Livsmedelsverkets rekommendationer för fisk säger att kvinnor inte bör äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare 2-3 gånger per år under tiden man försöker bli gravid, liksom under graviditet och amning. 

– Jag anser att de riktlinjerna bör ifrågasättas, men resultaten av denna studie måste verifieras, säger Sagiv till Reuters.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »