Fisk minskar risken för ADHD

Konsumtion av fisk bland gravida minskar risken för ADHD visar en studie.
Konsumtion av fisk bland gravida minskar risken för ADHD visar en studie.

Hyperaktivitet hos barn, så kallad ADHD, kan knytas till hur stor fiskkonsumtion mödrarna har haft under graviditeten visar en Amerikansk studie som är publicerad i ”Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine”.

Barn till mödrar som äter fisk minst två dagar i veckan under graviditeten löper 60 procent lägre risk att utveckla ADHD-liknande symptom rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Dock kan förhöjda kvicksilverhalter, vilka också kan komma av att man äter mycket fisk, medföra högre risk för utveckling av symptom såsom hyperaktivitet, impulsitet och ouppmärksamhet.

Trots att studien inte visar vad som är orsak och verkan så säger huvudforskaren för studien Sharon Sagiv från Boston University of Public Health till reuters att det viktiga meddelandet i det hela är att man skall äta fisk!

– Bara man håller sig från fisk som innehåller kvicksilver, tillägger Sharon Sagiv. Man bör hålla sig ifrån stor fisk såsom svärdfisk och tonfisk, som normalt innehåller mycket kvicksilver, men däremot äta mycket lax och kolja.

Dock kan nyttan med att äta fisk överväga farligheten med att äta fisk med låga halter av kvicksilver. Detta strider dock mot vad både USA:s regerings rekommendationer och även svenska Livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller fiskkonsumtion till gravida. USA:s rekommendationer säger att gravida ej bör äta mer än två mål mat fisk i veckan bestående av 170 gram fisk för att minska risken för att få i sig kvicksilver.

Livsmedelsverkets rekommendationer för fisk säger att kvinnor inte bör äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare 2-3 gånger per år under tiden man försöker bli gravid, liksom under graviditet och amning. 

– Jag anser att de riktlinjerna bör ifrågasättas, men resultaten av denna studie måste verifieras, säger Sagiv till Reuters.

Tidigare inlägg

Kallelse till Årsmöte 2018

Tid: 12 maj 2018 kl 09.30 Plats: Gästis i Grangärde Anmälan: Senast 8 maj till kansli( a)fiskevattenagarna.se Dagordning m.m. fås vid anmälan.  

Läs mer »

Grangärde fvof 2017 års Bronsfiskpristagare

Grangärde fvof blev vid årets Nobellunch utsedda till årets Bronsfiskpristagare för sitt arbete med att restaurera sina vatten och framgångsrikt drivit sina frågor i domstol gentemot kraftintressena inom området. Vid Nobellunchen hölls flera föredrag och diskussioner kring fisketillsyn.

Läs mer »