Fisk minskar risken för ADHD

Konsumtion av fisk bland gravida minskar risken för ADHD visar en studie.
Konsumtion av fisk bland gravida minskar risken för ADHD visar en studie.

Hyperaktivitet hos barn, så kallad ADHD, kan knytas till hur stor fiskkonsumtion mödrarna har haft under graviditeten visar en Amerikansk studie som är publicerad i ”Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine”.

Barn till mödrar som äter fisk minst två dagar i veckan under graviditeten löper 60 procent lägre risk att utveckla ADHD-liknande symptom rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Dock kan förhöjda kvicksilverhalter, vilka också kan komma av att man äter mycket fisk, medföra högre risk för utveckling av symptom såsom hyperaktivitet, impulsitet och ouppmärksamhet.

Trots att studien inte visar vad som är orsak och verkan så säger huvudforskaren för studien Sharon Sagiv från Boston University of Public Health till reuters att det viktiga meddelandet i det hela är att man skall äta fisk!

– Bara man håller sig från fisk som innehåller kvicksilver, tillägger Sharon Sagiv. Man bör hålla sig ifrån stor fisk såsom svärdfisk och tonfisk, som normalt innehåller mycket kvicksilver, men däremot äta mycket lax och kolja.

Dock kan nyttan med att äta fisk överväga farligheten med att äta fisk med låga halter av kvicksilver. Detta strider dock mot vad både USA:s regerings rekommendationer och även svenska Livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller fiskkonsumtion till gravida. USA:s rekommendationer säger att gravida ej bör äta mer än två mål mat fisk i veckan bestående av 170 gram fisk för att minska risken för att få i sig kvicksilver.

Livsmedelsverkets rekommendationer för fisk säger att kvinnor inte bör äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare 2-3 gånger per år under tiden man försöker bli gravid, liksom under graviditet och amning. 

– Jag anser att de riktlinjerna bör ifrågasättas, men resultaten av denna studie måste verifieras, säger Sagiv till Reuters.

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över HaV:s förslag till föreskrifter om fisketillsynsmän

Förbundet är i huvudsak positiva till Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter om fisketillsynsmän. Vi har dock föreslagit några smärre justeringar, framförallt vad gäller det föreslagna nya tjänstekortet som ska ersätta nuvarande plåtbrickor. Vårt förslag grundar sig i att tjänstekortet får två sidor så att inte personuppgifterna syns utåt. Vi har även några andra

Läs mer »

Bli medlem i Sveriges offensivaste fiskevattenägarorganisation

Ni vet väl att ni som medlem omfattas av våra försäkringar? Fiskevårdsområdes-föreningarna kan betraktas som arbetsgivare och därmed följer arbetsgivaransvaret, vilket styrelsen har, för föreningens funktionärer och fisketillsynsmän. Som medlem i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg blir dessa försäkrade om olyckan skulle vara framme. Dessutom får föreningen rättsskydds- och ansvarsförsäkring.

Läs mer »

Förbundet har yttrat sig över Jorbruksverkets förslag till nya föreskrifter om djurförsök

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till revision av sina föreskrifter om djurförsök. Förbundets ståndpunkt som fördes fram är att det måste införas ett permanent undantag för provfisken som gör att det inte behövs djurförsöksetiskt tillstånd och tillstånd att hantera försöksdjur för att bedriva provfisken. Detta gäller även om provfisket görs med vanliga

Läs mer »