Fisk minskar risken för ADHD

Konsumtion av fisk bland gravida minskar risken för ADHD visar en studie.
Konsumtion av fisk bland gravida minskar risken för ADHD visar en studie.

Hyperaktivitet hos barn, så kallad ADHD, kan knytas till hur stor fiskkonsumtion mödrarna har haft under graviditeten visar en Amerikansk studie som är publicerad i ”Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine”.

Barn till mödrar som äter fisk minst två dagar i veckan under graviditeten löper 60 procent lägre risk att utveckla ADHD-liknande symptom rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Dock kan förhöjda kvicksilverhalter, vilka också kan komma av att man äter mycket fisk, medföra högre risk för utveckling av symptom såsom hyperaktivitet, impulsitet och ouppmärksamhet.

Trots att studien inte visar vad som är orsak och verkan så säger huvudforskaren för studien Sharon Sagiv från Boston University of Public Health till reuters att det viktiga meddelandet i det hela är att man skall äta fisk!

– Bara man håller sig från fisk som innehåller kvicksilver, tillägger Sharon Sagiv. Man bör hålla sig ifrån stor fisk såsom svärdfisk och tonfisk, som normalt innehåller mycket kvicksilver, men däremot äta mycket lax och kolja.

Dock kan nyttan med att äta fisk överväga farligheten med att äta fisk med låga halter av kvicksilver. Detta strider dock mot vad både USA:s regerings rekommendationer och även svenska Livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller fiskkonsumtion till gravida. USA:s rekommendationer säger att gravida ej bör äta mer än två mål mat fisk i veckan bestående av 170 gram fisk för att minska risken för att få i sig kvicksilver.

Livsmedelsverkets rekommendationer för fisk säger att kvinnor inte bör äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare 2-3 gånger per år under tiden man försöker bli gravid, liksom under graviditet och amning. 

– Jag anser att de riktlinjerna bör ifrågasättas, men resultaten av denna studie måste verifieras, säger Sagiv till Reuters.

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset

Läs mer »

Äganderätten under attack från Moderaterna

I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för

Läs mer »

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer »