Fiskevårdsområdena i Ludvika-Smedjebacken har haft sin årliga träff

Fiskevårdsområdesföreningarna i Ludvika och Smedjebacken har årligen en träff där de diskuterar gemensamma angelägenheter. I torsdags anordnades träffen av Väsmans fiskevårdsomrdåesförening och nästan alla områden i kommunerna deltog.

Vid årets möte inledde Jan Pettersson föredrog en sammanfattning av den senaste forskningen kring förvaltning av kräftor. Därefter diskuterades minimimått på fisk och hur man skulle hantera minimimått på framförallt öring, men även för gädda. de fiskevårdsomrdåesföreningar som hade minimimått på öring hade dessa satta till 50 cm. I dagsläget fanns dock inga måttbegränsningar på gädda i området.

Även fiskekortspriser, marknadsföring och digitala fiskekort diskuterades.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »