Fiskevårdsområdena i Ludvika-Smedjebacken har haft sin årliga träff

Fiskevårdsområdesföreningarna i Ludvika och Smedjebacken har årligen en träff där de diskuterar gemensamma angelägenheter. I torsdags anordnades träffen av Väsmans fiskevårdsomrdåesförening och nästan alla områden i kommunerna deltog.

Vid årets möte inledde Jan Pettersson föredrog en sammanfattning av den senaste forskningen kring förvaltning av kräftor. Därefter diskuterades minimimått på fisk och hur man skulle hantera minimimått på framförallt öring, men även för gädda. de fiskevårdsomrdåesföreningar som hade minimimått på öring hade dessa satta till 50 cm. I dagsläget fanns dock inga måttbegränsningar på gädda i området.

Även fiskekortspriser, marknadsföring och digitala fiskekort diskuterades.

Tidigare inlägg

Claes-Håkan Hedberg har avlidit

Claes-Håkan Hedberg, sammankallande i valberedningen, har avlidit i en ålder av 60 år. Jag träffade Claes-Håkan genom förbundet. Då var jag nyanställd i vad som på den tiden hette ”Fiskevårdsförbundet MITT” och som så småningom blev Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg. Jag fattade genast tycke för denne genomtrevlige och kunnige man. Under de över femton år som följt

Läs mer »

Nytt infomaterial om förbundet

Förbundet har tagit fram ett nytt informationsmaterial som beskriver förbundet, förbundets verksamhet och de värderingar som är grundläggande för vår verksamhet. Materialet kan laddas ner här och ni får gärna sprida det till de som kan vara intresserade av vår verksamhet. Ladda ner materialet här: Infofolder 2017

Läs mer »

Kallelse till förbundsstämma

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg kallar medlemmar till förbundsstämma den 6 maj. Tid: 09.30 Plats: Hockeyborg i Ore/Furudal. Kallelsen är utskickad till medlemmar i förbundet. Har ni trots det inte fått den, vänd er till förbundets kansli.

Läs mer »