Fiskevårdsområdena i Ludvika-Smedjebacken har haft sin årliga träff

Fiskevårdsområdesföreningarna i Ludvika och Smedjebacken har årligen en träff där de diskuterar gemensamma angelägenheter. I torsdags anordnades träffen av Väsmans fiskevårdsomrdåesförening och nästan alla områden i kommunerna deltog.

Vid årets möte inledde Jan Pettersson föredrog en sammanfattning av den senaste forskningen kring förvaltning av kräftor. Därefter diskuterades minimimått på fisk och hur man skulle hantera minimimått på framförallt öring, men även för gädda. de fiskevårdsomrdåesföreningar som hade minimimått på öring hade dessa satta till 50 cm. I dagsläget fanns dock inga måttbegränsningar på gädda i området.

Även fiskekortspriser, marknadsföring och digitala fiskekort diskuterades.

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset

Läs mer »

Äganderätten under attack från Moderaterna

I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för

Läs mer »

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer »