Fiskevårdsområdena i Ludvika-Smedjebacken har haft sin årliga träff

Fiskevårdsområdesföreningarna i Ludvika och Smedjebacken har årligen en träff där de diskuterar gemensamma angelägenheter. I torsdags anordnades träffen av Väsmans fiskevårdsomrdåesförening och nästan alla områden i kommunerna deltog.

Vid årets möte inledde Jan Pettersson föredrog en sammanfattning av den senaste forskningen kring förvaltning av kräftor. Därefter diskuterades minimimått på fisk och hur man skulle hantera minimimått på framförallt öring, men även för gädda. de fiskevårdsomrdåesföreningar som hade minimimått på öring hade dessa satta till 50 cm. I dagsläget fanns dock inga måttbegränsningar på gädda i området.

Även fiskekortspriser, marknadsföring och digitala fiskekort diskuterades.

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över HaV:s förslag till föreskrifter om fisketillsynsmän

Förbundet är i huvudsak positiva till Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter om fisketillsynsmän. Vi har dock föreslagit några smärre justeringar, framförallt vad gäller det föreslagna nya tjänstekortet som ska ersätta nuvarande plåtbrickor. Vårt förslag grundar sig i att tjänstekortet får två sidor så att inte personuppgifterna syns utåt. Vi har även några andra

Läs mer »

Bli medlem i Sveriges offensivaste fiskevattenägarorganisation

Ni vet väl att ni som medlem omfattas av våra försäkringar? Fiskevårdsområdes-föreningarna kan betraktas som arbetsgivare och därmed följer arbetsgivaransvaret, vilket styrelsen har, för föreningens funktionärer och fisketillsynsmän. Som medlem i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg blir dessa försäkrade om olyckan skulle vara framme. Dessutom får föreningen rättsskydds- och ansvarsförsäkring.

Läs mer »

Förbundet har yttrat sig över Jorbruksverkets förslag till nya föreskrifter om djurförsök

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till revision av sina föreskrifter om djurförsök. Förbundets ståndpunkt som fördes fram är att det måste införas ett permanent undantag för provfisken som gör att det inte behövs djurförsöksetiskt tillstånd och tillstånd att hantera försöksdjur för att bedriva provfisken. Detta gäller även om provfisket görs med vanliga

Läs mer »