Guillou: Givetvis grillar man inte levande humrar!

Jan Guillou, som anklagats för att grilla levande hummer och som det skrevs om igår, vill räta ut detta missförstånd och säger att man givetvis inte kan grilla levande humrar.

–  Det är omöjligt att grilla en levande hummer, säger Jan Guillou, det skulle inte gå att få dem att ligga still.

Man lagar visserligen till dem råa, berättar han, men man måste klyva dem först innan man grillar dem med skalsidan nedåt.

– Det är så smaken blir bäst, förtydligar Guillou.

Det har alltså aldrig handlat om att grilla hummer levande varför frågeställaren, som ställde frågan till Jordbruksverket, måste ha missuppfattat matlagningsrekommendationerna som gavs i tidningen Gourmet. Klyvning är en metod som Jordbruksverket rekommenderat för avlivning av kräftdjur.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »