Guillou: Givetvis grillar man inte levande humrar!

Jan Guillou, som anklagats för att grilla levande hummer och som det skrevs om igår, vill räta ut detta missförstånd och säger att man givetvis inte kan grilla levande humrar.

–  Det är omöjligt att grilla en levande hummer, säger Jan Guillou, det skulle inte gå att få dem att ligga still.

Man lagar visserligen till dem råa, berättar han, men man måste klyva dem först innan man grillar dem med skalsidan nedåt.

– Det är så smaken blir bäst, förtydligar Guillou.

Det har alltså aldrig handlat om att grilla hummer levande varför frågeställaren, som ställde frågan till Jordbruksverket, måste ha missuppfattat matlagningsrekommendationerna som gavs i tidningen Gourmet. Klyvning är en metod som Jordbruksverket rekommenderat för avlivning av kräftdjur.

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över HaV:s förslag till föreskrifter om fisketillsynsmän

Förbundet är i huvudsak positiva till Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter om fisketillsynsmän. Vi har dock föreslagit några smärre justeringar, framförallt vad gäller det föreslagna nya tjänstekortet som ska ersätta nuvarande plåtbrickor. Vårt förslag grundar sig i att tjänstekortet får två sidor så att inte personuppgifterna syns utåt. Vi har även några andra

Läs mer »

Bli medlem i Sveriges offensivaste fiskevattenägarorganisation

Ni vet väl att ni som medlem omfattas av våra försäkringar? Fiskevårdsområdes-föreningarna kan betraktas som arbetsgivare och därmed följer arbetsgivaransvaret, vilket styrelsen har, för föreningens funktionärer och fisketillsynsmän. Som medlem i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg blir dessa försäkrade om olyckan skulle vara framme. Dessutom får föreningen rättsskydds- och ansvarsförsäkring.

Läs mer »

Förbundet har yttrat sig över Jorbruksverkets förslag till nya föreskrifter om djurförsök

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till revision av sina föreskrifter om djurförsök. Förbundets ståndpunkt som fördes fram är att det måste införas ett permanent undantag för provfisken som gör att det inte behövs djurförsöksetiskt tillstånd och tillstånd att hantera försöksdjur för att bedriva provfisken. Detta gäller även om provfisket görs med vanliga

Läs mer »