Guillou: Givetvis grillar man inte levande humrar!

Jan Guillou, som anklagats för att grilla levande hummer och som det skrevs om igår, vill räta ut detta missförstånd och säger att man givetvis inte kan grilla levande humrar.

–  Det är omöjligt att grilla en levande hummer, säger Jan Guillou, det skulle inte gå att få dem att ligga still.

Man lagar visserligen till dem råa, berättar han, men man måste klyva dem först innan man grillar dem med skalsidan nedåt.

– Det är så smaken blir bäst, förtydligar Guillou.

Det har alltså aldrig handlat om att grilla hummer levande varför frågeställaren, som ställde frågan till Jordbruksverket, måste ha missuppfattat matlagningsrekommendationerna som gavs i tidningen Gourmet. Klyvning är en metod som Jordbruksverket rekommenderat för avlivning av kräftdjur.

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset

Läs mer »

Äganderätten under attack från Moderaterna

I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för

Läs mer »

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer »