Minskade kräftfångster i Södra Dalarna – Väsman kör ett år till, Barkensjöarna gör uppehåll


Trots att fångsterna i sjön Väsman i Ludvika har sjunkit under senare år och man i höstas verkade vara inne på att helt upphöra med fisket, så säger Leif Lagerquist till Dalarnas tidningar att fiskevårdsområdesföreningen även i år kommer att upplåta kräftfisket både till fiskerättsägare och allmänhet, om än troligtvis under en kortare period än tidigare.

Till skillnad från Väsman har ett annat kännt kräftfiskevatten beslutat att helt stänga kräftfisket i år. Fångsterna i Barkensjöarna har minskat drastiskt. År 2009 rapporterar dt.se var fångsterna 130 kräftor per fiskare för att år 2011 vara nere på 65!

– Många ville att vi skulle fortsätta som tidigare, men en majoritet röstade för att inte tillåta kräftfiske nästa år. Styrelsen kommer dock att provfiska på flera platser och styrelsen får sedan besluta om kräftfiske åter ska tillåtas under 2013, upplyser Göran Hindefelt.

Men trots att kräftfisket sjunkit drastiskt från 14,39 kräftor per burnatt år 2006 till 3,08 kräftor per burnat 2011 så kommer Väsmans fvof att upplåta kräftfiske även i år.

– Det vi påverkar med fisket är så marginellt för beståndets del, säger Leif Lagerquist till Dalarnas tidningar.

Fiskestämman i Väsmans fvof beslutade att  fiskerättsägarna i Väsman får fiska kräftor 10 augusti–8 september och att allmänheten får fiska under två perioder, 10–17 augusti samt 31 augusti–8 september.

Läs mer
Klartecken för kräftfiske i Väsman
Färre kräftor i Väsman
Kräftor allt färre – fiske stoppas

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »