Minskade kräftfångster i Södra Dalarna – Väsman kör ett år till, Barkensjöarna gör uppehåll


Trots att fångsterna i sjön Väsman i Ludvika har sjunkit under senare år och man i höstas verkade vara inne på att helt upphöra med fisket, så säger Leif Lagerquist till Dalarnas tidningar att fiskevårdsområdesföreningen även i år kommer att upplåta kräftfisket både till fiskerättsägare och allmänhet, om än troligtvis under en kortare period än tidigare.

Till skillnad från Väsman har ett annat kännt kräftfiskevatten beslutat att helt stänga kräftfisket i år. Fångsterna i Barkensjöarna har minskat drastiskt. År 2009 rapporterar dt.se var fångsterna 130 kräftor per fiskare för att år 2011 vara nere på 65!

– Många ville att vi skulle fortsätta som tidigare, men en majoritet röstade för att inte tillåta kräftfiske nästa år. Styrelsen kommer dock att provfiska på flera platser och styrelsen får sedan besluta om kräftfiske åter ska tillåtas under 2013, upplyser Göran Hindefelt.

Men trots att kräftfisket sjunkit drastiskt från 14,39 kräftor per burnatt år 2006 till 3,08 kräftor per burnat 2011 så kommer Väsmans fvof att upplåta kräftfiske även i år.

– Det vi påverkar med fisket är så marginellt för beståndets del, säger Leif Lagerquist till Dalarnas tidningar.

Fiskestämman i Väsmans fvof beslutade att  fiskerättsägarna i Väsman får fiska kräftor 10 augusti–8 september och att allmänheten får fiska under två perioder, 10–17 augusti samt 31 augusti–8 september.

Läs mer
Klartecken för kräftfiske i Väsman
Färre kräftor i Väsman
Kräftor allt färre – fiske stoppas

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset

Läs mer »

Äganderätten under attack från Moderaterna

I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för

Läs mer »

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer »