Minskade kräftfångster i Södra Dalarna – Väsman kör ett år till, Barkensjöarna gör uppehåll


Trots att fångsterna i sjön Väsman i Ludvika har sjunkit under senare år och man i höstas verkade vara inne på att helt upphöra med fisket, så säger Leif Lagerquist till Dalarnas tidningar att fiskevårdsområdesföreningen även i år kommer att upplåta kräftfisket både till fiskerättsägare och allmänhet, om än troligtvis under en kortare period än tidigare.

Till skillnad från Väsman har ett annat kännt kräftfiskevatten beslutat att helt stänga kräftfisket i år. Fångsterna i Barkensjöarna har minskat drastiskt. År 2009 rapporterar dt.se var fångsterna 130 kräftor per fiskare för att år 2011 vara nere på 65!

– Många ville att vi skulle fortsätta som tidigare, men en majoritet röstade för att inte tillåta kräftfiske nästa år. Styrelsen kommer dock att provfiska på flera platser och styrelsen får sedan besluta om kräftfiske åter ska tillåtas under 2013, upplyser Göran Hindefelt.

Men trots att kräftfisket sjunkit drastiskt från 14,39 kräftor per burnatt år 2006 till 3,08 kräftor per burnat 2011 så kommer Väsmans fvof att upplåta kräftfiske även i år.

– Det vi påverkar med fisket är så marginellt för beståndets del, säger Leif Lagerquist till Dalarnas tidningar.

Fiskestämman i Väsmans fvof beslutade att  fiskerättsägarna i Väsman får fiska kräftor 10 augusti–8 september och att allmänheten får fiska under två perioder, 10–17 augusti samt 31 augusti–8 september.

Läs mer
Klartecken för kräftfiske i Väsman
Färre kräftor i Väsman
Kräftor allt färre – fiske stoppas

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över HaV:s förslag till föreskrifter om fisketillsynsmän

Förbundet är i huvudsak positiva till Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter om fisketillsynsmän. Vi har dock föreslagit några smärre justeringar, framförallt vad gäller det föreslagna nya tjänstekortet som ska ersätta nuvarande plåtbrickor. Vårt förslag grundar sig i att tjänstekortet får två sidor så att inte personuppgifterna syns utåt. Vi har även några andra

Läs mer »

Bli medlem i Sveriges offensivaste fiskevattenägarorganisation

Ni vet väl att ni som medlem omfattas av våra försäkringar? Fiskevårdsområdes-föreningarna kan betraktas som arbetsgivare och därmed följer arbetsgivaransvaret, vilket styrelsen har, för föreningens funktionärer och fisketillsynsmän. Som medlem i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg blir dessa försäkrade om olyckan skulle vara framme. Dessutom får föreningen rättsskydds- och ansvarsförsäkring.

Läs mer »

Förbundet har yttrat sig över Jorbruksverkets förslag till nya föreskrifter om djurförsök

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till revision av sina föreskrifter om djurförsök. Förbundets ståndpunkt som fördes fram är att det måste införas ett permanent undantag för provfisken som gör att det inte behövs djurförsöksetiskt tillstånd och tillstånd att hantera försöksdjur för att bedriva provfisken. Detta gäller även om provfisket görs med vanliga

Läs mer »