Minskade kräftfångster i Södra Dalarna – Väsman kör ett år till, Barkensjöarna gör uppehåll


Trots att fångsterna i sjön Väsman i Ludvika har sjunkit under senare år och man i höstas verkade vara inne på att helt upphöra med fisket, så säger Leif Lagerquist till Dalarnas tidningar att fiskevårdsområdesföreningen även i år kommer att upplåta kräftfisket både till fiskerättsägare och allmänhet, om än troligtvis under en kortare period än tidigare.

Till skillnad från Väsman har ett annat kännt kräftfiskevatten beslutat att helt stänga kräftfisket i år. Fångsterna i Barkensjöarna har minskat drastiskt. År 2009 rapporterar dt.se var fångsterna 130 kräftor per fiskare för att år 2011 vara nere på 65!

– Många ville att vi skulle fortsätta som tidigare, men en majoritet röstade för att inte tillåta kräftfiske nästa år. Styrelsen kommer dock att provfiska på flera platser och styrelsen får sedan besluta om kräftfiske åter ska tillåtas under 2013, upplyser Göran Hindefelt.

Men trots att kräftfisket sjunkit drastiskt från 14,39 kräftor per burnatt år 2006 till 3,08 kräftor per burnat 2011 så kommer Väsmans fvof att upplåta kräftfiske även i år.

– Det vi påverkar med fisket är så marginellt för beståndets del, säger Leif Lagerquist till Dalarnas tidningar.

Fiskestämman i Väsmans fvof beslutade att  fiskerättsägarna i Väsman får fiska kräftor 10 augusti–8 september och att allmänheten får fiska under två perioder, 10–17 augusti samt 31 augusti–8 september.

Läs mer
Klartecken för kräftfiske i Väsman
Färre kräftor i Väsman
Kräftor allt färre – fiske stoppas

Tidigare inlägg

Kallelse till Årsmöte 2018

Tid: 12 maj 2018 kl 09.30 Plats: Gästis i Grangärde Anmälan: Senast 8 maj till kansli( a)fiskevattenagarna.se Dagordning m.m. fås vid anmälan.  

Läs mer »

Grangärde fvof 2017 års Bronsfiskpristagare

Grangärde fvof blev vid årets Nobellunch utsedda till årets Bronsfiskpristagare för sitt arbete med att restaurera sina vatten och framgångsrikt drivit sina frågor i domstol gentemot kraftintressena inom området. Vid Nobellunchen hölls flera föredrag och diskussioner kring fisketillsyn.

Läs mer »