Seminarium om kräftor och kräftfiske

Den 7 och 8 november bjuder Länsstyrelsen i Uppsala län in till seminarium om kräftor och kräftfiske. Seminariet vänder sig till de som är intresserade av att bevara flodkräftan och  de som ägnar sig åt fiskevård. Till mötena är ett flertal kräftexperter inbjudna både som föredragshållare och som panel. 

Lennart Edsman (kräftexpert från SLU Akvatiska resurser) startar med att berätta om flodkräftor och de hot som idag gör att de är utrotningshotade. Därefter tar Tomas Jansson vid (kräftexpert från Hushållningssällskapet i Värmland) och ger oss goda exempel från Värmland på åtgärder och samarbeten, som man gjort där, för att gynna flodkräfta i både vattendrag och sjöar. Resten av mötet är tänkt för frågor och diskussioner. Och då fler kräftexperter är inbjudna; Lage Cerenius (forskare vid Uppsala universitet och expert på kräftsjukdomar), Tommy Odelström (kräftexpert från Naturvatten Roslagen, med mångårig erfarenhet av arbete med kräftor i Uppland) och Bo Andersson (kräftodlare från Hebykräftan AB) ges ett ypperligt tillfälle att berika dina kunskaper kring kräftor – så passa på att ställa frågor!

Tid & plats
7 november 18.00-21.00 i Folketshus Heby
8 november 18.00-21.00 i Vendels bygdegård i Örbyhus

vid frågor, kontakta Fredrik Söderman på fredrik.soderman@lansstyrelsen.se eller tfn 018-195103.

Länk till inbjudan.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »