Seminarium om kräftor och kräftfiske

Den 7 och 8 november bjuder Länsstyrelsen i Uppsala län in till seminarium om kräftor och kräftfiske. Seminariet vänder sig till de som är intresserade av att bevara flodkräftan och  de som ägnar sig åt fiskevård. Till mötena är ett flertal kräftexperter inbjudna både som föredragshållare och som panel. 

Lennart Edsman (kräftexpert från SLU Akvatiska resurser) startar med att berätta om flodkräftor och de hot som idag gör att de är utrotningshotade. Därefter tar Tomas Jansson vid (kräftexpert från Hushållningssällskapet i Värmland) och ger oss goda exempel från Värmland på åtgärder och samarbeten, som man gjort där, för att gynna flodkräfta i både vattendrag och sjöar. Resten av mötet är tänkt för frågor och diskussioner. Och då fler kräftexperter är inbjudna; Lage Cerenius (forskare vid Uppsala universitet och expert på kräftsjukdomar), Tommy Odelström (kräftexpert från Naturvatten Roslagen, med mångårig erfarenhet av arbete med kräftor i Uppland) och Bo Andersson (kräftodlare från Hebykräftan AB) ges ett ypperligt tillfälle att berika dina kunskaper kring kräftor – så passa på att ställa frågor!

Tid & plats
7 november 18.00-21.00 i Folketshus Heby
8 november 18.00-21.00 i Vendels bygdegård i Örbyhus

vid frågor, kontakta Fredrik Söderman på fredrik.soderman@lansstyrelsen.se eller tfn 018-195103.

Länk till inbjudan.

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över HaV:s förslag till föreskrifter om fisketillsynsmän

Förbundet är i huvudsak positiva till Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter om fisketillsynsmän. Vi har dock föreslagit några smärre justeringar, framförallt vad gäller det föreslagna nya tjänstekortet som ska ersätta nuvarande plåtbrickor. Vårt förslag grundar sig i att tjänstekortet får två sidor så att inte personuppgifterna syns utåt. Vi har även några andra

Läs mer »

Bli medlem i Sveriges offensivaste fiskevattenägarorganisation

Ni vet väl att ni som medlem omfattas av våra försäkringar? Fiskevårdsområdes-föreningarna kan betraktas som arbetsgivare och därmed följer arbetsgivaransvaret, vilket styrelsen har, för föreningens funktionärer och fisketillsynsmän. Som medlem i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg blir dessa försäkrade om olyckan skulle vara framme. Dessutom får föreningen rättsskydds- och ansvarsförsäkring.

Läs mer »

Förbundet har yttrat sig över Jorbruksverkets förslag till nya föreskrifter om djurförsök

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till revision av sina föreskrifter om djurförsök. Förbundets ståndpunkt som fördes fram är att det måste införas ett permanent undantag för provfisken som gör att det inte behövs djurförsöksetiskt tillstånd och tillstånd att hantera försöksdjur för att bedriva provfisken. Detta gäller även om provfisket görs med vanliga

Läs mer »