Seminarium om kräftor och kräftfiske

Den 7 och 8 november bjuder Länsstyrelsen i Uppsala län in till seminarium om kräftor och kräftfiske. Seminariet vänder sig till de som är intresserade av att bevara flodkräftan och  de som ägnar sig åt fiskevård. Till mötena är ett flertal kräftexperter inbjudna både som föredragshållare och som panel. 

Lennart Edsman (kräftexpert från SLU Akvatiska resurser) startar med att berätta om flodkräftor och de hot som idag gör att de är utrotningshotade. Därefter tar Tomas Jansson vid (kräftexpert från Hushållningssällskapet i Värmland) och ger oss goda exempel från Värmland på åtgärder och samarbeten, som man gjort där, för att gynna flodkräfta i både vattendrag och sjöar. Resten av mötet är tänkt för frågor och diskussioner. Och då fler kräftexperter är inbjudna; Lage Cerenius (forskare vid Uppsala universitet och expert på kräftsjukdomar), Tommy Odelström (kräftexpert från Naturvatten Roslagen, med mångårig erfarenhet av arbete med kräftor i Uppland) och Bo Andersson (kräftodlare från Hebykräftan AB) ges ett ypperligt tillfälle att berika dina kunskaper kring kräftor – så passa på att ställa frågor!

Tid & plats
7 november 18.00-21.00 i Folketshus Heby
8 november 18.00-21.00 i Vendels bygdegård i Örbyhus

vid frågor, kontakta Fredrik Söderman på fredrik.soderman@lansstyrelsen.se eller tfn 018-195103.

Länk till inbjudan.

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset

Läs mer »

Äganderätten under attack från Moderaterna

I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för

Läs mer »

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer »