Vattenkraft och minskat bete hot mot 270 arter

Stränder är speciella livsmiljöer och drygt 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till sötvattensstränder. De främsta hoten mot dessa krävande arter utgörs av vattenreglering och igenväxning. Naturligare variationer i vattenstånd och utökad hävd är angelägna naturvårdsåtgärder. Det hävdar SLU i ett pressmeddelande om en ny rapport som kommit från ArtDatabanken.

Läs mer