Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av … Read more

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter “Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

DNA visar att gäddan inte är stationär

Forskning från Stockholms universitet visat att det åtminstone delvis är en myt att gäddan lever hela sitt liv i samma vassrugge. I ett pressmeddelande presenteras en doktorsavhandling i populationsgenetik vilken påvisar nära släktskap mellan gäddor som lever i helt olika delar av Östersjön.

Read moreDNA visar att gäddan inte är stationär

Illegal utsättning större hot mot kräftfisket än EU-direktiv

Så här i rötmånadens kräfttider har det blivit panik och kalabalik runt ett EU-direktiv som syftar till att minska de miljömässiga och ekonomiska skadorna på människor, djur och natur. Signalkräftan finns med som en av 37 arter på den lista som hör till direktivet och som blev officiell i onsdags.

Read moreIllegal utsättning större hot mot kräftfisket än EU-direktiv

Dom ogiltigförklarar fiskestämma p.g.a. avsaknad av röstlängd

Lagbok510px

En dom meddelad från Förvaltningsrätten i Falun den 30 juni bifaller två fiskerättsägares överklagan av stämmobeslut och upphäver därmed fiskevårdsområdesföreningens samtliga beslut fattade vid stämman 2015. Bakgrunden till överklagandet är

Read moreDom ogiltigförklarar fiskestämma p.g.a. avsaknad av röstlängd

Fisk som miljöindikator

SLU har tagit fram en ny rapport om ”Fisk som miljöindikator” där de berättar om hur fisk och skaldjur beror av sin omvärld och om hur de påverkas av olika förändringar orsakade av mänsklig aktivitet. Rapporten berör effekter av försurning, övergödning, klimatförändringar, miljögifter, främmande arter, vattenkraft och annan fysisk påverkan på miljön. 

Read moreFisk som miljöindikator

Ny sida för rapportering av sjuk fisk

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har nu tillsammans med sin finska motsvarighet Evira tagit fram en mobilvänlig rapporteringsportal där man kan rapportera sjuk, död och skadad fisk. SVA har ansett att det funnits ett behov av denna typ av rapporteringssystem då man inte minst fått mycket rapporter om sjukdom och dödlighet på uppvandrande lax.

Read moreNy sida för rapportering av sjuk fisk

Älvräddarna vill ha avvecklingsfond för småskalig vattenkraft

Älvräddarna meddelar i ett pressmeddelande att man den 12 maj släpper en rapport om småskaliga vattenkraftverk och en fond för frivillig utrivning av de där det inte finns ekonomi till miljöprövning och miljöåtgärder.

Read moreÄlvräddarna vill ha avvecklingsfond för småskalig vattenkraft

Jakob Granit ny GD för HaV

Regeringen har idag utsett Jakob Granit till ny generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Han kommer närmast från en tjänst som Stockholmschef och vice VD för Stockholm Environment Institute och tillträder sin tjänst den 1 september. Jakob Granit är doktor i naturgeografi och har bland annat arbetat vid Stockholm International Water Institute, Världsbanken och Sida.    

Pengar för fria vandringsvägar i Nianån

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger tre miljoner kronor för att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra djur i Nianån i Gävleborgs län. Det meddelar myndigheten i ett pressmeddelande. Pengarna går till ett projekt som innebär att en damm och ett gammalt kraftverk i Hudiksvalls kommun rivs och att vattenmiljöerna återställs.
Genom att återställa miljön förbättras förutsättningarna för havsöring, flodnejonöga, sik och andra vandrande arter, säger Erik Törnblom, utredare på HaV.

Read morePengar för fria vandringsvägar i Nianån