Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Nytt infomaterial för fiskevård

Förbundet har tagit fram en serie infoblad om fiskevård. Infobladen är inriktade på att skapa ett bra sportfiske och är en del av förbundets satsning på att utveckla fisket som en del av landsbygdsnäringarna och turismen. De tre första infobladet avhandlar fiskevård på abborre, gös och öring. Ladda ner infobladen här>.

Föryngring av regnbåge i Gavleån?

Ett av de yngel som fångats i Gavleån. Foto: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Ett av de yngel som fångats i Gavleån. Foto: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län meddelar via Facebook att man tror sig ha funnit föryngring av regnbåge i Gavleån. Än så länge är fiskungarna små, men av bilderna att döma är det med stor sannolikhet regnbåge.
– Vi har själva varit osäkra, men frågat ett flertal experter som menar att det lutar åt att det är regnbåge, säger Länsfiskekonsulent Nichlas Dahlén.

Läs mer

Nya regler kring användandet av betesfisk

betesfisk

I januari kom Jordbruksverket med nya regler om hur man får använda fisk eller andra vattenlevande djur som bete. Sedan tidigare har förbundet rapporterat om att Jordbruksverket bedömt att användandet av levande betesfisk är olagligt och nu har man i sina föreskrifter fastställt regler även för döda vattenlevande djur som bete. Döda beten måste vara fångade i samma vattenområde som de sedan används som bete i. 

Läs mer

Fiske efter förymd lax och öring i Norge

vattenbruk

Stormen Nina gick hårt åt de norska fiskodlingarna med resultat att stora mängder regnbåge och lax rymde. Fylkesmannen, den norska motsvarigheten till länsstyrelsen, i Hordaland har nu beslutat tillåta nätfiske i alla fjordar i Hordaland utom Sørfjorden i Hardanger. Tillståndet gäller till och med den sista februari i år.

Läs mer

Små skillnader mellan sill och strömming

Forskare vid Uppsala universitet och Stockholms universitet har gjort en omfattande genetisk studie av sill och strömming runt våra kuster. Forskningen visar att det finns relativt få men mycket tydliga genetiska skillnader mellan sill och strömming och att dessa skillnader måste bero på genetisk anpassning till lokala miljöförhållanden. Det meddelar Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

Läs mer

1000 skarvar dödade i Gävleborg

På öarna Båkharen och Skräddarhällen i Gävleborg har 1000 skarvungar dödats rapporterar Länsstyrelsen i Gävleborg på sin hemsida. För att kunna döda skarvarna har någon eller några sågat ner mellan 2oo och 300 träd i vilka fåglarna hade sina bon. Gärningsmännen ska enligt Nyheter24 även ha försökt att elda upp delar av ön.

Läs mer