DEBATT: EU och den kinesiska skarven P.c.sinensis, från skyddsvärd till främmande invasiv art av unionsbetydelse.

Christer Olburs
Christer Olburs Foto: Arkiv

Christer olbursBiologen och debattören Christer Olburs skriver idag en debattartikel om skarven på fiskevattenagarna.se. Olburs som gjort sig känd som en stridbar debattör i skarvfrågan får här utrymme att argumentera för en strikt hållning mot skarven och varför den bör betraktas som invasiv art.

Debattera gärna frågan på vår facebooksida: facebook.com/Fiskevattenagarna

Artikeln uppdaterad: Artikeln finns även som pdf på engelska, franska och tyska. Se i längst ner.

Läs mer