Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer

DEBATT: EU och den kinesiska skarven P.c.sinensis, från skyddsvärd till främmande invasiv art av unionsbetydelse.

Christer Olburs
Christer Olburs Foto: Arkiv

Christer olbursBiologen och debattören Christer Olburs skriver idag en debattartikel om skarven på fiskevattenagarna.se. Olburs som gjort sig känd som en stridbar debattör i skarvfrågan får här utrymme att argumentera för en strikt hållning mot skarven och varför den bör betraktas som invasiv art.

Debattera gärna frågan på vår facebooksida: facebook.com/Fiskevattenagarna

Artikeln uppdaterad: Artikeln finns även som pdf på engelska, franska och tyska. Se i längst ner.

Läs mer

Debatt: Felaktig dom om kontrollavgifter riskerar spridas med nytt informationsmaterial

Umgranseledomen är felaktig och nu riskerar fiskevårdsområdesföreningarna att ta den som rättesnöre när de inför och använder sig av kontrollavgifter. Detta eftersom Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges fiskevattenägareförbund gett ut ett informationsmaterial som tar upp domen som ett exempel på vad som gäller, det skriver Dan Westerberg, jurist och Ronnie Hermansson, Länsfiskekonsulent i en debattartikel.

Läs mer