Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

DEBATT: EU och den kinesiska skarven P.c.sinensis, från skyddsvärd till främmande invasiv art av unionsbetydelse.

Christer Olburs
Christer Olburs Foto: Arkiv

Christer olbursBiologen och debattören Christer Olburs skriver idag en debattartikel om skarven på fiskevattenagarna.se. Olburs som gjort sig känd som en stridbar debattör i skarvfrågan får här utrymme att argumentera för en strikt hållning mot skarven och varför den bör betraktas som invasiv art.

Debattera gärna frågan på vår facebooksida: facebook.com/Fiskevattenagarna

Artikeln uppdaterad: Artikeln finns även som pdf på engelska, franska och tyska. Se i längst ner.

Läs mer

Förbundet begär ökade jaktmöjligheter på skarv hos regeringen

Skarv

Förbundet har tillskrivit regeringen och hemställt om att man möjliggör allmän jakt på skarv samt att skarven införs i bilaga 4 till jaktförordningen så att skyddsjakt på enskilds initiativ möjliggörs för att värna fiskevatten, fiskeredskap och vattenbruksanläggningar.

Läs mer

Naturvårdsverket stoppar skyddsjakt på skarv i Stockholm

Naturvårdsverket beslutade den 24 april att stoppa skyddsjakten på skarv i Stockholms län genom att besluta om inhibition av Länsstyrelsens tillstånd till skyddsjakt. Detta har man gjort efter att Sveriges ornitologiska förening och Stockholms ornitologiska förening har överklagat Länsstyrelsens tillstånd till skyddsjakt.

Läs mer

Naturvårdsverket upphäver beslut om skyddsjakt på skarv

Typisk skarvskadad, här på gös.
Typisk skarvskadad, här på gös.

Delar av Länsstyrelsen i Stockholms beslut att tillåta prickning av skarvägg har upphävts av Naturvårdsverket efter att Stockholms Ornitologiska förening (StOF) överklagat beslutet. Beslutet grundar sig på att Naturvårdsverket menar att Länsstyrelsen inte kunnat visa på att skarven medför allvarlig skada för yrkes- och fritidsfisket. Dessutom menar man att den förlängda jakttiden kunde medföra lidande för fostren i de prickade äggen.

Läs mer