DNA visar att gäddan inte är stationär

Forskning från Stockholms universitet visat att det åtminstone delvis är en myt att gäddan lever hela sitt liv i samma vassrugge. I ett pressmeddelande presenteras en doktorsavhandling i populationsgenetik vilken påvisar nära släktskap mellan gäddor som lever i helt olika delar av Östersjön.

Read moreDNA visar att gäddan inte är stationär