Vätternrödingen hotas av varmare klimat

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Storrödingen betraktas idag som akut hotad och i Vättern har beståndet minskat kraftigt sedan 1950-talet. Även om åtgärder mot överfiske och inplanterade konkurrenter har under senare år förbättrat läget för vätterrödingen något, men nu hotas rödingen också av ett varmare klimat, skriver Högskolan i Skövde i ett pressmeddelande.

Läs mer

Små skillnader mellan sill och strömming

Forskare vid Uppsala universitet och Stockholms universitet har gjort en omfattande genetisk studie av sill och strömming runt våra kuster. Forskningen visar att det finns relativt få men mycket tydliga genetiska skillnader mellan sill och strömming och att dessa skillnader måste bero på genetisk anpassning till lokala miljöförhållanden. Det meddelar Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

Läs mer

Selektiva fiskeredskap ger småväxta torskar

Torskbeståndet i den östra delen av Östersjön har mycket dålig tillväxt. Även om beståndets sammanlagda biomassa är stor domineras den helt av små och magra individer. Tillväxten har minskat sedan mitten av 1990-talet och produktiviteten är mycket låg. Det rapporterar Sveriges lantbruksuniveristet, SLU, i ett pressmeddelande.

Läs mer

Ny ekologisk teori kan förändra fiskförvaltningen

Gällande ekologisk teori utgår från att olika stora individer i en population utnyttjar födan lika effektivt. Men, det gäller egentligen bara i undantagsfall, skriver Umeå universitet i ett pressmeddelande. Det är mycket vanligare att det i naturen uppstår ekologiska mönster som står helt i motsättning till vedertagna ekologiska sanningar. Det visar ekologen Lennart Persson vid Umeå universitet tillsammans med André De Roos, Amsterdams universitet.

Läs mer