Förbundet har yttrat sig över miljömålsutredningen

Förbundet har yttrat sig över miljömålsberedningens betänkande om en hållbar användning av mark och vatten och man ställer sig försiktigt positiva men anser att det finns en hel del mer att önska sig av utredningen. Bland annat kritiserar förbundet utredningen för att vara dåligt underbyggd. 

Läs mer