Varpans fvof har konstituerat sig

Varpans fvof i Falun hade igår, söndagen den 16 mars sin första fiskestämma efter att man bildades. Vid stämman diskuterades flitigt hur fiskevården, framförallt med avseende på kräftor, men även i övrigt skulle bedrivas. Man fastslog dock tider för kräftfisket och att minimimått om 10 cm skulle införas. I övrigt uppdrog man åt den nytillträdda … Läs mer