Jakob Granit ny GD för HaV

Regeringen har idag utsett Jakob Granit till ny generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Han kommer närmast från en tjänst som Stockholmschef och vice VD för Stockholm Environment Institute och tillträder sin tjänst den 1 september. Jakob Granit är doktor i naturgeografi och har bland annat arbetat vid Stockholm International Water Institute, Världsbanken och Sida.    

Varpans fvof har konstituerat sig

Varpans fvof i Falun hade igår, söndagen den 16 mars sin första fiskestämma efter att man bildades. Vid stämman diskuterades flitigt hur fiskevården, framförallt med avseende på kräftor, men även i övrigt skulle bedrivas. Man fastslog dock tider för kräftfisket och att minimimått om 10 cm skulle införas. I övrigt uppdrog man åt den nytillträdda … Läs mer

Nytt nyhetsbrev från förbundet

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har idag lanserat ”Fiskevattenägaren”, ett nytt nyhetsbrev om förbundets verksamhet och annat som är aktuellt kring fisket och fiskevården. Tanken med nyhetsbrevet är inte att ersätta hemsidan utan att det ska vara ett komplement till den. Förhoppningen är att ”Fiskevattenägaren” ska komma ut med fyra nummer per år och den ska enbart levereras … Läs mer

Jordbruksverket vill göra ”Agens X” till anmälningspliktig sjukdom

Vi har tidigare skrivit om den nyupptäckta parasiten ”Agens X” (en slags sarcocystis) som drabbade fiskar i folingar både i Jämtland och Örebro län. Förbundet uppmanade i samband med detta till försiktighet när det gällde utplanteringar av fisk som kunde vara drabbade. I samband med detta stängdes fiskodlingar för sanering och restriktioner lades på dem, men … Läs mer

Företagare straffas för olaglig import av signalkräftor

Ett halländskt företag fick under våren strafföreläggande och företagsbot om 25.000 kronor för att ha fört in 120 kg levande signalkräftor från England till Sverige. Detta eftersom företaget saknade dispens från förbudet enligt 18 § artskyddsförordningen att ta in levande kräftor i landet.

Nya regler för yrkesfiskelicens

fiskebåt

Från den 1 oktober gäller nya regler för den som vill ha yrkesfiskelicens. Skillnaderna i inlandet mot tidigare är marginella, men i havet blir ändringarna desto större. Där det tidigare har krävts yrkesfiskelicens för att få bedriva yrkesmässigt fiske krävs det nu bara fartygstillstånd och det ska bli lättare att få bedriva yrkesfiske mot tidigare.

Läs mer