Utplantering av fisk smittad med Agens X kan leda till skadeståndskrav

Efter att den smittsamma parasiten Agens X upptäckts på flera odlingar och Jordbruksverket efter detta har släppt på restriktionerna för försäljning av smittad fisk från odlingarna har ett antal frågor dykt upp. En av dessa gäller vem som är ansvarig om utplanteringen av fisk medför skada för någon.
– Rättsläget är inte helt klart, men den som planterar ut fisken skulle kunna bli skadeståndsskyldig, säger Håkan Andersson som är professor i civilrätt vid Uppsala universitet.

Den 4 juli upphävde Jordbruksverket restriktionerna för de två odlingar som hade haft förbud mot att sälja och flytta fisk, varvid de åter kunde börja sälja fisk för utplantering i naturvatten och till andra odlingar. Flera av de odlingar som de smittade odlingarna sålt fisk till har ännu ej hunnit bli kontrollerade om smittan förts vidare till dem. Detta har gjort att många fiskerättsägare, yrkesfiskare och andra vattenbrukare är oroliga över vad som kan hända om smittan kommer till deras vatten.

– Det skulle kunna bli en katastrof om vi fick in parasiten hos oss och den slog ut laxen, säger Claes-Håkan Hedberg som är styrelseledamot i Testeboåns fvof, i vilken man under många år arbetat hårt för att få tillbaka laxen.

Själva kommer de inte att plantera ut fisk i ån, men han är orolig för vad som kan hända om man i andra, angränsande fiskevårdsområden sätter ut smittad fisk.

– Konsekvenserna av utsättning av smittad fisk går inte att överblicka, och frågan är om någon kan hållas ansvarig om en utplantering leder till att parasiten sprids och laxen slås ut, frågar sig Claes-Håkan?

Håkan Andersson, som är professor i civilrätt vid Uppsala universitet menar att rättsläget inte är helt klart, men att det inte är osannolikt att den som planterar ut smittad fisk som påverkar andra rättighetsägare negativt kan komma att bli skadeståndsskyldiga.

– Drabbar en utsättning någon så är risken att man blir skadeståndsskyldig. Fiskodlaren som sålt fisken bör inte kunna hållas ansvarig, i alla fall inte enligt miljöbalken för skador som utsättningen medför, menar Håkan Andersson.

Att man har tillstånd från länsstyrelsen för utsättningen hjälper heller inte.

– Bara för att man har tillstånd till utplantering av fisk från länsstyrelsen så innebär det inte att man är friskriven från ansvar, säger Håkan Andersson och jämför det med koncession i största allmänhet.

– Till exempel så har en industri som har tillstånd till en verksamhet inte frisedel från att drabbade kan ställa krav.

Han pekar även på att t ex yrkesfiskare brukar vara extra priviligierade i sådana här fall, även om de inte äger fisken eller vattnen. Även fiskodlare som får sina odlingar påverkade av utsättningar och andra fiskerättsägare som drabbas kan komma att kunna resa skadeståndsanspråk.

Läs mer
Agens X drabbar fler odlingar
Information om Agens X

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »