Utplantering av fisk smittad med Agens X kan leda till skadeståndskrav

Efter att den smittsamma parasiten Agens X upptäckts på flera odlingar och Jordbruksverket efter detta har släppt på restriktionerna för försäljning av smittad fisk från odlingarna har ett antal frågor dykt upp. En av dessa gäller vem som är ansvarig om utplanteringen av fisk medför skada för någon.
– Rättsläget är inte helt klart, men den som planterar ut fisken skulle kunna bli skadeståndsskyldig, säger Håkan Andersson som är professor i civilrätt vid Uppsala universitet.

Den 4 juli upphävde Jordbruksverket restriktionerna för de två odlingar som hade haft förbud mot att sälja och flytta fisk, varvid de åter kunde börja sälja fisk för utplantering i naturvatten och till andra odlingar. Flera av de odlingar som de smittade odlingarna sålt fisk till har ännu ej hunnit bli kontrollerade om smittan förts vidare till dem. Detta har gjort att många fiskerättsägare, yrkesfiskare och andra vattenbrukare är oroliga över vad som kan hända om smittan kommer till deras vatten.

– Det skulle kunna bli en katastrof om vi fick in parasiten hos oss och den slog ut laxen, säger Claes-Håkan Hedberg som är styrelseledamot i Testeboåns fvof, i vilken man under många år arbetat hårt för att få tillbaka laxen.

Själva kommer de inte att plantera ut fisk i ån, men han är orolig för vad som kan hända om man i andra, angränsande fiskevårdsområden sätter ut smittad fisk.

– Konsekvenserna av utsättning av smittad fisk går inte att överblicka, och frågan är om någon kan hållas ansvarig om en utplantering leder till att parasiten sprids och laxen slås ut, frågar sig Claes-Håkan?

Håkan Andersson, som är professor i civilrätt vid Uppsala universitet menar att rättsläget inte är helt klart, men att det inte är osannolikt att den som planterar ut smittad fisk som påverkar andra rättighetsägare negativt kan komma att bli skadeståndsskyldiga.

– Drabbar en utsättning någon så är risken att man blir skadeståndsskyldig. Fiskodlaren som sålt fisken bör inte kunna hållas ansvarig, i alla fall inte enligt miljöbalken för skador som utsättningen medför, menar Håkan Andersson.

Att man har tillstånd från länsstyrelsen för utsättningen hjälper heller inte.

– Bara för att man har tillstånd till utplantering av fisk från länsstyrelsen så innebär det inte att man är friskriven från ansvar, säger Håkan Andersson och jämför det med koncession i största allmänhet.

– Till exempel så har en industri som har tillstånd till en verksamhet inte frisedel från att drabbade kan ställa krav.

Han pekar även på att t ex yrkesfiskare brukar vara extra priviligierade i sådana här fall, även om de inte äger fisken eller vattnen. Även fiskodlare som får sina odlingar påverkade av utsättningar och andra fiskerättsägare som drabbas kan komma att kunna resa skadeståndsanspråk.

Läs mer
Agens X drabbar fler odlingar
Information om Agens X

Tidigare inlägg

Kallelse till Årsmöte 2018

Tid: 12 maj 2018 kl 09.30 Plats: Gästis i Grangärde Anmälan: Senast 8 maj till kansli( a)fiskevattenagarna.se Dagordning m.m. fås vid anmälan.  

Läs mer »

Grangärde fvof 2017 års Bronsfiskpristagare

Grangärde fvof blev vid årets Nobellunch utsedda till årets Bronsfiskpristagare för sitt arbete med att restaurera sina vatten och framgångsrikt drivit sina frågor i domstol gentemot kraftintressena inom området. Vid Nobellunchen hölls flera föredrag och diskussioner kring fisketillsyn.

Läs mer »