Utplantering av fisk smittad med Agens X kan leda till skadeståndskrav

Efter att den smittsamma parasiten Agens X upptäckts på flera odlingar och Jordbruksverket efter detta har släppt på restriktionerna för försäljning av smittad fisk från odlingarna har ett antal frågor dykt upp. En av dessa gäller vem som är ansvarig om utplanteringen av fisk medför skada för någon.
– Rättsläget är inte helt klart, men den som planterar ut fisken skulle kunna bli skadeståndsskyldig, säger Håkan Andersson som är professor i civilrätt vid Uppsala universitet.

Den 4 juli upphävde Jordbruksverket restriktionerna för de två odlingar som hade haft förbud mot att sälja och flytta fisk, varvid de åter kunde börja sälja fisk för utplantering i naturvatten och till andra odlingar. Flera av de odlingar som de smittade odlingarna sålt fisk till har ännu ej hunnit bli kontrollerade om smittan förts vidare till dem. Detta har gjort att många fiskerättsägare, yrkesfiskare och andra vattenbrukare är oroliga över vad som kan hända om smittan kommer till deras vatten.

– Det skulle kunna bli en katastrof om vi fick in parasiten hos oss och den slog ut laxen, säger Claes-Håkan Hedberg som är styrelseledamot i Testeboåns fvof, i vilken man under många år arbetat hårt för att få tillbaka laxen.

Själva kommer de inte att plantera ut fisk i ån, men han är orolig för vad som kan hända om man i andra, angränsande fiskevårdsområden sätter ut smittad fisk.

– Konsekvenserna av utsättning av smittad fisk går inte att överblicka, och frågan är om någon kan hållas ansvarig om en utplantering leder till att parasiten sprids och laxen slås ut, frågar sig Claes-Håkan?

Håkan Andersson, som är professor i civilrätt vid Uppsala universitet menar att rättsläget inte är helt klart, men att det inte är osannolikt att den som planterar ut smittad fisk som påverkar andra rättighetsägare negativt kan komma att bli skadeståndsskyldiga.

– Drabbar en utsättning någon så är risken att man blir skadeståndsskyldig. Fiskodlaren som sålt fisken bör inte kunna hållas ansvarig, i alla fall inte enligt miljöbalken för skador som utsättningen medför, menar Håkan Andersson.

Att man har tillstånd från länsstyrelsen för utsättningen hjälper heller inte.

– Bara för att man har tillstånd till utplantering av fisk från länsstyrelsen så innebär det inte att man är friskriven från ansvar, säger Håkan Andersson och jämför det med koncession i största allmänhet.

– Till exempel så har en industri som har tillstånd till en verksamhet inte frisedel från att drabbade kan ställa krav.

Han pekar även på att t ex yrkesfiskare brukar vara extra priviligierade i sådana här fall, även om de inte äger fisken eller vattnen. Även fiskodlare som får sina odlingar påverkade av utsättningar och andra fiskerättsägare som drabbas kan komma att kunna resa skadeståndsanspråk.

Läs mer
Agens X drabbar fler odlingar
Information om Agens X

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset

Läs mer »

Äganderätten under attack från Moderaterna

I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för

Läs mer »

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer »