Utplantering av fisk smittad med Agens X kan leda till skadeståndskrav

Efter att den smittsamma parasiten Agens X upptäckts på flera odlingar och Jordbruksverket efter detta har släppt på restriktionerna för försäljning av smittad fisk från odlingarna har ett antal frågor dykt upp. En av dessa gäller vem som är ansvarig om utplanteringen av fisk medför skada för någon.
– Rättsläget är inte helt klart, men den som planterar ut fisken skulle kunna bli skadeståndsskyldig, säger Håkan Andersson som är professor i civilrätt vid Uppsala universitet.

Den 4 juli upphävde Jordbruksverket restriktionerna för de två odlingar som hade haft förbud mot att sälja och flytta fisk, varvid de åter kunde börja sälja fisk för utplantering i naturvatten och till andra odlingar. Flera av de odlingar som de smittade odlingarna sålt fisk till har ännu ej hunnit bli kontrollerade om smittan förts vidare till dem. Detta har gjort att många fiskerättsägare, yrkesfiskare och andra vattenbrukare är oroliga över vad som kan hända om smittan kommer till deras vatten.

– Det skulle kunna bli en katastrof om vi fick in parasiten hos oss och den slog ut laxen, säger Claes-Håkan Hedberg som är styrelseledamot i Testeboåns fvof, i vilken man under många år arbetat hårt för att få tillbaka laxen.

Själva kommer de inte att plantera ut fisk i ån, men han är orolig för vad som kan hända om man i andra, angränsande fiskevårdsområden sätter ut smittad fisk.

– Konsekvenserna av utsättning av smittad fisk går inte att överblicka, och frågan är om någon kan hållas ansvarig om en utplantering leder till att parasiten sprids och laxen slås ut, frågar sig Claes-Håkan?

Håkan Andersson, som är professor i civilrätt vid Uppsala universitet menar att rättsläget inte är helt klart, men att det inte är osannolikt att den som planterar ut smittad fisk som påverkar andra rättighetsägare negativt kan komma att bli skadeståndsskyldiga.

– Drabbar en utsättning någon så är risken att man blir skadeståndsskyldig. Fiskodlaren som sålt fisken bör inte kunna hållas ansvarig, i alla fall inte enligt miljöbalken för skador som utsättningen medför, menar Håkan Andersson.

Att man har tillstånd från länsstyrelsen för utsättningen hjälper heller inte.

– Bara för att man har tillstånd till utplantering av fisk från länsstyrelsen så innebär det inte att man är friskriven från ansvar, säger Håkan Andersson och jämför det med koncession i största allmänhet.

– Till exempel så har en industri som har tillstånd till en verksamhet inte frisedel från att drabbade kan ställa krav.

Han pekar även på att t ex yrkesfiskare brukar vara extra priviligierade i sådana här fall, även om de inte äger fisken eller vattnen. Även fiskodlare som får sina odlingar påverkade av utsättningar och andra fiskerättsägare som drabbas kan komma att kunna resa skadeståndsanspråk.

Läs mer
Agens X drabbar fler odlingar
Information om Agens X

Tidigare inlägg

Claes-Håkan Hedberg har avlidit

Claes-Håkan Hedberg, sammankallande i valberedningen, har avlidit i en ålder av 60 år. Jag träffade Claes-Håkan genom förbundet. Då var jag nyanställd i vad som på den tiden hette ”Fiskevårdsförbundet MITT” och som så småningom blev Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg. Jag fattade genast tycke för denne genomtrevlige och kunnige man. Under de över femton år som följt

Läs mer »

Nytt infomaterial om förbundet

Förbundet har tagit fram ett nytt informationsmaterial som beskriver förbundet, förbundets verksamhet och de värderingar som är grundläggande för vår verksamhet. Materialet kan laddas ner här och ni får gärna sprida det till de som kan vara intresserade av vår verksamhet. Ladda ner materialet här: Infofolder 2017

Läs mer »

Kallelse till förbundsstämma

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg kallar medlemmar till förbundsstämma den 6 maj. Tid: 09.30 Plats: Hockeyborg i Ore/Furudal. Kallelsen är utskickad till medlemmar i förbundet. Har ni trots det inte fått den, vänd er till förbundets kansli.

Läs mer »